Κ.Α: Μέχρι 30 Νοεμβρίου τα έντυπα για καταβολή χαριστικών αποζημιώσεων

{loadposition ba_textlink}

Παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου δίδεται προς τους πρώην υπαλλήλους των Κυπριακών Αερογραμμών για την συμπλήρωση εντύπων για καταβολή χαριστικών αποζημιώσεων.

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών σημειώνει ότι “αναφορικά με την καταβολή χαριστικών αποζημιώσεων προς πρώην υπαλλήλους των Κυπριακών Αερογραμμών, εξαιρουμένων των πιλότων, των οποίων η απασχόληση τερματίσθηκε κατά ή μετά τον Οκτώβριο 2012, το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει όσους δεν έχουν προσέλθει για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων για διεκδίκηση των χαριστικών αποζημιώσεων, ότι η καταληκτική ημερομηνία για να το πράξουν παρατείνεται μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2015”.

Η διευθέτηση των σχετικών εγγράφων πραγματοποιείται στα γραφεία της Οδού Προδρόμου 109, 1ος Όροφος, στο Στρόβολο [Δευτέρα – Πέμπτη 09:00– 15:30 και Παρασκευή 09:00 – 13:00].

Οι δικαιούχοι καλούνται όπως προσκομίσουν:δελτίο ταυτότητας, φωτοαντίγραφο μέρους της κατάστασης του τραπεζικού τους λογαριασμού/βεβαίωση από την Τράπεζα, όπου παρουσιάζονται το όνομα της Τράπεζας, ο κάτοχος/δικαιούχος του λογαριασμού και ο διεθνής αριθμός του λογαριασμού (ΙΒΑΝ – International Bank Account Number).

Επισημαίνεται ότι, με την παρέλευση της καθορισμένης προθεσμίας καμιά αίτηση δεν θα εξετάζεται, ενώ με το τέλος του οικονομικού έτους, οι εγκεκριμένες πιστώσεις για τις χαριστικές αποζημιώσεις δεν θα είναι διαθέσιμες.

Πηγή: ΚΥΠΕ