Κομισιόν: 7,6 δισ. ευρώ χρηματοδότηση για έργα μεταφορών

{loadposition ba_textlink}

Η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στα 15 κράτη μέλη που μπορούν να επωφεληθούν από το κονδύλι συνοχής, ύψους 6,5 δισ. περίπου, ενώ το υπόλοιπο 1,1 δισ. προορίζεται για έργα σε όλα τα κράτη μέλη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), μαζί με το Επενδυτικό Σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2014 και ειδικότερα το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), στοχεύει να γεφυρώσει το επενδυτικό χάσμα στην Ευρώπη, προκειμένου να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, μία από τις προτεραιότητες του Προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Ο Γίρκι Κάταϊνεν, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, προέτρεψε τους φορείς υλοποίησης έργων να χρησιμοποιήσουν το νέο Συμβουλευτικό Κέντρο για να διαμορφώσουν κατάλληλα τις προτάσεις τους και να τις υποβάλουν στην Πύλη Έργων που θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο.

Από την πλευρά της η Επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς, είπε ότι με τη νέα αυτή πρόσκληση στο πλαίσιο της ΔΣΕ, δεν αναζητούνται μόνο έργα πλωτών ή σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά «στοχεύουμε στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης».

Προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες με άλλες προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, η φετινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες μεταφορές.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται από το γενικό κονδύλιο (1,1 δισ. ευρώ και για τα 28 κράτη μέλη) περιλαμβάνουν ευφυή συστήματα μεταφορών ή συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως το ERTMS (σιδηροδρομικές μεταφορές), το SESAR (αερομεταφορές) ή το RIS (πλωτές μεταφορές).

Το κονδύλι «συνοχής» (6,5 δισ. ευρώ για 15 κράτη μέλη) θα συμπληρώσει τις προτεραιότητες αυτές με βασικά επενδυτικά έργα σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές.

Τα μέτρα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προτεραιότητας της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας Ενεργειακής Ένωσης με μια μακρόπνοη πολιτική για το κλίμα.

Η ενίσχυση θα χορηγηθεί κατόπιν διαγωνισμού, με τη μορφή συγχρηματοδότησης της ΕΕ, μετά από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους έως τις 16 Φεβρουαρίου 2016. Τα αποτελέσματα των προσκλήσεων θα δημοσιευθούν έως το καλοκαίρι του 2016.