Κομισιόν: Αναβάθμιση προβλέψεων για την Κύπρο

{loadposition ba_textlink}

Η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 1,2% για το 2015 σε σχέση με ανάπτυξη 0,5% που προέβλεπε στην έκθεσή της για την ολοκλήρωσης της 7ης αξιολόγησης του κυπριακού μνημονίου και ύφεση 0,5% στις εαρινές της προβλέψεις το Μάιο του 2015. Για το 2016 προβλέπει ανάπτυξη 1,4%, ενώ για το 2017 ανάπτυξη 2%. Το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ότι το 2015 θα κλείσει με ανάπτυξη 1,5%.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν στην έκθεσή της, η ιδιωτική εγχώρια ζήτηση οδήγησε την Κύπρο έξω από την ύφεση το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ύστερα από τρία χρόνια ύφεσης. Η ανάκαμψη, αναφέρεται, οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εν μέσω αρνητικού πληθωρισμού. Η ανάπτυξη ωθήθηκε επίσης από ένα πιο αργό ρυθμό περικοπών των δημοσίων δαπανών.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν 2,2% το 2015 κάτι που η Κομισιόν αποδίδει στο νέο πλαίσιο για την καταχώρηση πλοίων, ενώ η θετική επίπτωση στην ανάπτυξη αντισταθμίζεται από την αύξηση των εισαγωγών. Σημειώνεται επίσης η θετική συγκυρία για τις εξαγωγές με τη βοήθεια της ισοτιμίας του ευρώ και την άνθηση του τομέα του τουρισμού. Ωστόσο, η μικρότερη ζήτηση για εξαγωγές, κυρίως από την Ελλάδα οδήγησε στη μείωση των εξαγωγών το πρώτο μισό του 2015. Την ίδια ώρα η αύξηση των εισαγωγών, είχε αρνητική συμβολή στην ανάπτυξη.

Το ποσοστό την ανεργίας αναμένεται να μειωθεί στο 15,6% το 2015, στο 14,6% το 2016 και στο 13,3% το 2017. Η δημιουργία θέσεων εργασίας αναμένεται να αυξηθεί, ενώ η ανεργία να μειωθεί. Το κόστος εργασίας προβλέπεται να συνεχίσει να μειώνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι το 2014.

Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να παραμένει αρνητικός το 2015 στο -1,6%, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών των καυσίμων, ενώ αναμένεται να αυξηθεί στο 0,6% το 2016 και στο 1,3% το 2017.

Το 2016 και το 2017, η οικονομική ανάπτυξη στην Κύπρο αναμένεται να κερδίσει σταδιακά δυναμική και να φθάσει στο 2,0% το 2017.

Ενώ η στήριξη από το χαμηλό πληθωρισμό και την προηγούμενη υποτίμηση του ευρώ αρχίζουν να ξεθωριάζουν το 2016, η συνεχιζόμενη απομόχλευση στον ιδιωτικό τομέα και η επιτάχυνση της επενδυτικής δραστηριότητας αναμένεται να στηρίξουν την επιστροφή σε μια πιο ισορροπημένη ανάπτυξη.

Με την ανεργία να παραμένει υψηλή και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό να εξακολουθούν να είναι ακόμα συγκρατημένες, η αύξηση των μισθών αναμένεται να ξεκινήσεις σιγά-σιγά το 2016 και το 2017.

Σε όσα αναμένεται να συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη καταγράφεται η μείωση στις τιμές της ενέργειας και η ισοτιμία του ευρώ που μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση και τις εξαγωγές περισσότερο απ` ότι αναμενόταν.

Στα αρνητικά καταγράφεται η συνέχιση των κυρώσεων στη Ρωσία που ήταν βασικός εμπορικός εταίρος της Κύπρου.

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα, η αργή μείωση του υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο παρατεταμένη περίοδο των συνθηκών πιστωτικής στενότητας, η οποία θα περιορίσει την ανάκαμψη για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Παράλληλα, τα δημόσια οικονομικά αναμένεται να βελτιωθούν περισσότερα με το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάνει το 2,1% του ΑΕΠ τον 2015, που αντιστοιχεί σε έλλειμμα 0,7% του ΑΕΠ.

Από πλευράς δαπανών, το 2015 προβλέπεται να επηρεαστεί αρνητικά από το κόστος που συνδέεται με το κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών και την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ωστόσο, η επίδραση δεν αναμένεται να είναι μεγάλη.

Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να αυξηθεί στο 2,6% του ΑΕΠ το 2016 και να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο το 2017, σε μεγάλο βαθμό
λόγω της βελτίωσης της οικονομικής προοπτικής, και το πάγωμα των δαπανών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όπως οι αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων. Το δημόσιο χρέος της Κύπρου ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να αρχίσει να μειώνεται φέτος από το 107% στο 95% το 2017.