Ο Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου κατά δύο βαθμίδες στο ‘Β1’

{loadposition ba_textlink}

Επίσης, ο Moody`s έθεσε σε σταθερό ορίζοντα τις προοπτικές της κυπριακής οικονομίας, ενώ επιβεβαίωσε την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου στο NP (Not-Prime).

Ο οίκος επικαλείται ως κύριο λόγο της αναβάθμισης την ταχύτερη από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη που παρουσιάζει η κυπριακή οικονομία και την προσδοκία ότι ο τομέας των εξαγωγών θα συνεχίσει να επιδεικνύει ανθεκτικότητα και θα ενισχυθεί τώρα από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης.

Δεύτερος λόγος, σύμφωνα με τον Moody`s, για την αναβάθμιση της Κύπρου είναι η σταθερή υπεραπόδοση των δημοσιονομικών στόχων λόγω της αυστηρής εφαρμογής του προϋπολογισμού και καλύτερων από τις αναμενόμενες επιδόσεις στην οικονομική ανάπτυξη.

Κατά συνέπεια, ο οίκος αναμένει ότι από αυτό το έτος ο λόγος ως προς το ΑΕΠ του δημόσιου χρέους θα αρχίσει να μειώνεται.

Η αναβάθμιση από τον Moody`s ακολουθεί την αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τους δύο άλλους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, Fitch και Standard and Poor`s στις 23 Οκτωβρίου και 25 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους, αντίστοιχα.

Ο οίκος Moody`s διατηρούσε την Κύπρο στη βαθμίδα “B3” με σταθερό ορίζοντα από τις 14 Νοεμβρίου του 2014.

Ο Moody`s αναμένει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία θα συνεχιστεί και μετά την έξοδο της Κύπρου από το πρόγραμμα και κατά τη διαδικασία των βουλευτικών εκλογών του 2016. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των Moody`s, το δημόσιο χρέος θα φθάσει τώρα κάτω από το 100% μέχρι το επόμενο έτος και περίπου στο 80% του ΑΕΠ μέχρι το 2020.

Επιπλέον, ο Moody`s αναμένει η χώρα να εξέλθει με επιτυχία από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής από τα μέσα του 2016, στηριζόμενη από τη συσσώρευση σημαντικών αποθεμάτων ρευστότητας.

Πρόσθετα, ο Moody`s πιστεύει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα, όπως η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, οι ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και η σταδιακή ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα θα βελτιώσει τη βιωσιμότητα της μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης. Οι εξαγωγές θα στηριχθούν, σύμφωνα με τον οίκο από την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς η αύξηση των μισθών κατά πάσα πιθανότητα θα παραμείνει συγκρατημένη κατά τα προσεχή έτη. Σημειώνεται επίσης ότι, η οικονομία, και ιδίως στους τομείς του τουρισμού και των τραπεζών, έχουν αποδείξει την ανθεκτικότητα τους στην οικονομική ύφεση στη Ρωσία και στην κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.

Ο Moody`s αναμένει επίσης ότι η η εφαρμογή του πλαισίου αφερεγγυότητας και των εκποιήσεων στον τραπεζικό τομέα θα στηρίξει την σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι οίκος αναβάθμισε επίσης τις προβλέψεις του για την αύξηση του ΑΕΠ στην Κύπρο σε 1,2% το 2015 από 0,5%, ενώ αναμένει η αύξηση να φθάσει το 1,4% το 2016.

Η διατήρηση της Κύπρου σε σταθερή προοπτική αντικατοπτρίζει ισόρροπα, τις ανοδικές προοπτικές για τη βελτίωση της ανάπτυξης και των δημοσιονομικών δεικτών με τους πτωτικούς κινδύνους ενός ακόμα πολύ μεγάλου και εύθραυστου τραπεζικού συστήματος με το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αναφέρεται επίσης ότι η πιστοληπτική αξιολόγηση της Κύπρου θα μπορούσε να αναβαθμιστεί περαιτέρω αν συνεχιστεί η δημοσιονομική πειθαρχία μετά την έξοδο από το πρόγραμμα και αν το πρωτογενές πλεόνασμα της χώρας διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θετική επίδραση στην αξιολόγηση θα έχει επίσης ενδεχόμενη υψηλότερη ανάπτυξη και ταχύτερη αναστροφή των υψηλών επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αρνητικά στην αξιολόγηση θα μπορούσε να υπάρξει αν η δέσμευση της διακυβέρνησης για δημοσιονομική πειθαρχία μειωθεί, ειδικά μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, αλλά και αν υπάρξουν στοιχεία ότι ο τραπεζικός τομέας χρειάζεται περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση από την κυβέρνηση. Αρνητικά θα μπορούσε να επιδράσει και ενδεχόμενη έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη.