Οικονομικά Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2015 EUROBANK CYPRUS LTD

{loadposition ba_textlink}

Κέρδη μετά από φόρους ΕΥΡΩ 28,4εκ. – διατήρηση ισχυρών οικονομικών δεικτών.

Η Eurobank Cyprus Ltd («Eurobank Κύπρου») για τους εννέα μήνες του 2015 διατήρησε:

• Ικανοποιητική επαναλαμβανόμενη κερδοφορία η οποία ανήλθε στα ΕΥΡΩ 28,4εκ., μετά φόρων.

• Υγιή εικόνα επαναλαμβανόμενων εισοδημάτων από τραπεζικές εργασίες. Τα καθαρά έσοδα από τόκους το εννεάμηνο του 2015 ανήλθαν στα ΕΥΡΩ 50,3εκ., στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, που αντικατοπτρίζει την επιτυχημένη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους καταθέσεων και τη μείωση των δανειστικών επιτοκίων. Ταυτόχρονα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, από συνήθεις τραπεζικές εργασίες, ανήλθαν στα ΕΥΡΩ 12,4εκ. σε σχέση με ΕΥΡΩ 7,7εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 60% και αποτυπώνουν, μεταξύ άλλων, την ηγετική παρουσία της Τράπεζας στους τομείς της Διαχείρισης Περιουσίας (Wealth Management) και των Κεφαλαιαγορών (Treasury).

• Ισχυρό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio) στο 27,7% και δείκτη κοινών μετοχών (CET1) στο 24,2%.

• Ισχυρή πλεονάζουσα ρευστότητα με τις καταθέσεις να φτάνουν στα ΕΥΡΩ 2.900εκ. και το δείκτη δανείων προς καταθέσεις (εξαιρουμένων των δανείων που εξασφαλίζονται με μετρητά) να ανέρχεται στο 33%.

• Χαμηλό δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (NPE ratio στη βάση των νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ΕΑΤ) ο οποίος στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ανήλθε στο 6,7%.

• Χαμηλή βάση κόστους λειτουργίας, με το δείκτη κόστους προς έσοδα στο 28%.

Τα επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η Eurobank Κύπρου παρά τις σημαντικές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να διαχειριστεί τις εξελίξεις και να κρατήσει ανεπηρέαστη την χρηματοοικονομική της ευρωστία και την ικανότητα της να παρουσιάζει σταθερή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία αποδεικνύοντας τις στέρεες βάσεις στις οποίες λειτουργεί αλλά και την συντηρητική της προσέγγιση στην ανάληψη κινδύνων.

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας, η επιτυχημένη έξοδος στις αγορές και η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, δημιουργούν ένα θετικό περιβάλλον για το μέλλον.

‘’Οι θετικές εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία μαζί με τα ικανοποιητικά αποτελέσματα και την εύρωστη χρηματοοικονομική θέση της Τράπεζας, επιτρέπουν στην Eurobank Κύπρου να συνεχίσει να στηρίζει τις υγιείς επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ώστε να συμβάλει και αυτή στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης της Κυπριακής Οικονομίας», δήλωσε ο Κος Μιχάλης Λούης, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Κύπρου.

Η Eurobank Cyprus Ltd είναι κυπριακή εταιρεία που ιδρύθηκε το 2007, λειτουργεί αυτόνομα και διέπεται από όλους τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.