Πραγματικότητα ο Φορέας για την Προστασία και την Ευημερία των Ζώων

{loadposition ba_textlink}

Το νομοσχέδιο θα ετοιμαστεί από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αφού το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Υπουργό κ. Νίκο Κουγιάλη να προετοιμάσει και να το καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Φορέας, ο οποίος θα υπάγεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα ασχολείται με τις πολιτικές, τους μηχανισμούς, τηστρατηγική και τα σχέδια δράσης για την προστασία των ζώων, δίδοντας έμφαση στη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των διάφορων αρμοδίων Υπηρεσιών.

Η δημιουργία του Φορέα κρίθηκε απαραίτητη αφού παρά το νομικό πλαίσιο που ισχύει εξακολουθούν, δυστυχώς, να παρατηρούνται φαινόμενα κακοποίησης ζώων.