Πρόοδο στο πρόγραμμα της Κύπρου σημείωνει η Τρόικα

{loadposition ba_textlink}

Την πρόοδο και την πολιτική δεσμεύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος που έχει σημειωθεί στην Κύπρο, επισημαίνει κοινή ανακοίνωση της Tρόικας, που εκδόθηκε με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της επίσκεψης στο νησί των κλιμακίων του ΔΝΤ, της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τονίζοντας ότι οι ομάδες έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τις πολιτικές που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάση για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Η ολοκλήρωσή της υπόκειται στις διαδικασίες έγκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ και αναμένεται να γίνει τον Ιανουάριο το 2016.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι “η οικονομική δραστηριότητα συνέχισε τη θετική τάση από τις αρχές του 2015, ενώ το τραπεζικό σύστημα συνεχίζει να επουλώνεται. Αν και υπάρχει ένδειξη ότι ο αργός ρυθμός της αναδιάρθρωσης του χρέους επιταχύνεται, τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και ο ρυθμός των χορηγήσεων είναι υποτονικός. Οι δημοσιονομικοί στόχοι για το τρίτο τρίμηνο του 2015 εκπληρώθηκαν με σημαντικά περιθώρια. Επιπλέον, οι Aρχές σημειώνουν πρόοδο στην ατζέντα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων τους”.

Σε σχέση με τις μελλοντικές κινήσεις, η Tρόικα θεωρεί την αύξηση του ρυθμού των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του προγράμματος καθοριστικής σημασίας για την κατοχύρωση της προόδου που έχει επιτευχθεί.

Αξίζει να σημειωθεί, αναφέρεται, “ότι η μείωση του υπερβολικά υψηλού επιπέδου των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει η πρώτη προτεραιότητα. Είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για βιώσιμη σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και επανάληψη των δανειοδοτήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κλιμάκια λαμβάνουν υπόψη την πρόσφατη έγκριση του νόμου για τη διευκόλυνση της πώλησης των δανείων, η οποία αποτελεί βασική δέσμευση του προγράμματος. Μια προκαταρκτική εκτίμηση δείχνει ότι ο νόμος περιλαμβάνει μια σειρά ευνοϊκών στοιχείων”.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η τελική αξιολόγηση “θα βασίζεται στην ενοποιημένη επίσημη εκδοχή και την εφαρμογή των κανονισμών”.

Προσθέτει ότι προχωρώντας προς τα εμπρός, οι Αρχές πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, καθώς και τις διαδικασίες αφερεγγυότητας και το πλαίσιο των εκποιήσεων, προκειμένου να μειωθούν αποφασιστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Σημειώνει ότι είναι αναγκαία “η συνέχιση των υγιών δημοσιονομικών για να διασφαλιστεί ότι η αναλογία του δημοσίου χρέους θα επιστρέψει σε ένα αποδεκτό επίπεδο, ενώ οι δημόσιες δαπάνες θα κατευθυνθούν σε δραστηριότητες που ενισχύουν την ανάπτυξη”.

Τέλος, τονίζει “ότι προχωρώντας αποφασιστικά μπροστά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις — συμπεριλαμβανομένων πρώτα απ `όλα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, το διαχωρισμό του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκησης – είναι ζωτικής σημασίας να σταθεροποιήσουν (να τσιμεντάρουν) τις βελτιώσεις στα δημόσια οικονομικά και να υποστηρίξουν τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας”.