Πρόταση νόμου για συμψηφισμό δανείων για αγορά αξιογράφων

{loadposition ba_textlink}

Πρόταση νόμου για συμψηφισμό των δανείων για αγορά αξιογράφων, με τα δάνεια των κατόχων αξιογράφων οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες, κατέθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής.

Ο Γιαννάκης Ομήρου συναντήθηκε με το προεδρείο του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων και τους ανέλυσε την πρόταση.

Επηρεάζονται 1850 άτομα και αφορά 180 εκ. ευρώ για την Λαϊκή Τράπεζα και 20 εκ. για την Τράπεζα Κύπρου. Ο συμψηφισμός καλύπτει το 5% των αξιογράφων. Ειδικότερα η πρόταση νόμου, προβλέπει ότι πιστωτικές χορηγήσεις, οι οποίες δόθηκαν με εξασφάλιση αξιόγραφα ή προς αγορά αξιογράφων που εκδόθηκαν από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, θα συμψηφίζονται με το τρέχον ποσόν του δανείου ή άλλης πιστωτικής διευκόλυνσης για σκοπούς αναδιάρθρωσης.

Η ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά μη επαγγελματίες επενδυτές και το ποσό που θα συμψηφίζεται θα είναι η ονομαστική αξία των αξιογράφων, αφαιρουμένων οποιωνδήποτε τόκων έχουν καταβληθεί. Ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι η νομιμότητα της παραχώρησης δανείων για αγορά αξιογράφων βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης.

Ο πρόεδρος του συνδέσμου κατόχων αξιογράφων Φοίβος Μαυροβουνιώτης, ανέφερε ότι υπάρχουν χιλιάδες υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων, οι οποίες ωστόσο δεν εξετάστηκαν και δεν έγινε καμία ακρόαση.

Πηγή: riknews.com.cy