Πρόταση Νόμου Ομήρου για συμψηφισμό αξιογράφων και δανείων

{loadposition ba_textlink}

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου κατέθεσε σήμερα Πρόταση Νόμου, σύμφωνα με την οποία, πιστωτικές χορηγήσεις, οι οποίες δόθηκαν με εξασφάλιση αξιόγραφα ή προς αγορά αξιογράφων που εκδόθηκαν από Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, θα συμψηφίζονται με το τρέχον ποσόν του δανείου ή άλλης πιστωτικής διευκόλυνσης για σκοπούς αναδιάρθρωσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά μη επαγγελματίες επενδυτές και το ποσό που θα συμψηφίζεται θα είναι η ονομαστική αξία των αξιογράφων, αφαιρουμένων οποιωνδήποτε τόκων έχουν καταβληθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ