Σε πληρωμή τόκου εγγυημένου ομολόγου θα προβεί μεθαύριο η Τρ. Κύπρου

{loadposition ba_textlink}

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την πληρωμή τόκου ύψους €25.347.222, του εγγυημένου ομολόγου με κυβερνητική εγγύηση (ΚΥΠΡΕ/BOCYG) με ονομαστική αξία €500.000.000 και επιτόκιο 5%, το οποίο εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2012.

Ο τόκος αφορά την περίοδο από 14 Νοεμβρίου 2014 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2015, περιλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.

Το εγγυημένο ομόλογο της Τράπεζας Κύπρου κρατείται εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα και χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση για δανεισμό από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ΕLA).