Τελική ευθεία για τεχνητό ύφαλο στην Πόλη Χρυσοχούς

{loadposition ba_textlink}

Στο στάδιο επιλογής του κατάλληλου σημείου για τη δημιουργία τεχνητού ύφαλου στον Κόλπο της Χρυσοχούς, βρίσκονται οιτοπικές αρχές σε συνεργασία με το Τμήμα Αλιείας. Στόχος είναι όχι μόνο η προσέλκυση καταδυτικού τουρισμού, αλλά και η ανάπτυξη της αλιείας και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας της θαλάσσιας περιοχής. Το Τμήμα Αλιείας έχει ήδη προτείνει δυο περιοχές για το σκοπό αυτό, μια δυτικά και μια ανατολικά του αλιευτικού καταφυγίου του Λατσιού. 

Για την περιοχή στα ανατολικά εκδηλώνονται αντιδράσεις από τους οργανωμένους ψαράδες και μάλλον τελικά θα επιλεγεί η περιοχή στα δυτικά που βρίσκεται στα όρια της κοινότητας Νέου Χωριού.

Επικρατέστερη περιοχή θεωρείται η θαλάσσια περιοχή «νησί» η οποία θα αποτελέσει πλέον και προστατευόμενη για το ψάρεμα περιοχή, μετά την δημιουργία του τεχνητού ύφαλου. Στην επιλογή αυτή φαίνεται να συγκλίνουν όλες οι εμπλεκόμενες και επηρεαζόμενες αρχές. 

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Πόλεως Χρυσοχούς, Άγγελο Οδυσσέως, όλες οι τοπικές αρχές της περιοχής συνεργάζονται μεταξύ τους για την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος.