Τέλος στα παραποιημένα φάρμακα

{loadposition ba_textlink}

Η Κύπρος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των ψευδεπίγραφων φαρμάκων που αγοράζονται από διάφορες ιστοσελίδες και να καταστεί γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής στη μάχη που δίνεται από όλες τις χώρες για πάταξη του φαινομένου αυτού.

Αυτό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε συνέδριο για τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ψευδεπίγραφα προϊόντα, που διοργανώνουν σήμερα και αύριο στη Λάρνακα το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στόχος της Σύμβασης είναι η ποινικοποίηση της παρασκευής ψευδεπίγραφων φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η διάθεση, η προσφορά για διάθεση, η διακίνηση και πώληση συγκεκριμένων προϊόντων, η δημιουργία και διακίνηση πλαστών και παραποίηση εγγράφων που σχετίζονται τα προϊόντα, η μη εγκεκριμένη παραγωγή, διανομή φαρμακευτικών προϊόντων και η τοποθέτηση στην αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διεθνών προδιαγραφών.

Σε χαιρετισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης τον οποίο ανέγνωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Μυλωνά, αναφέρεται ότι «η Κύπρος υπέγραψε τον Οκτώβριο του 2009 την Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την κυκλοφορία ψευδεπίγραφων φαρμάκων».

Ο κ. Μυλωνά ανακοίνωσε «την πρόθεση της Κυβέρνησης να προβεί στις δέουσες ενέργειες και στην κατάλληλη προετοιμασία για προώθηση της επικύρωσης της Σύμβασης για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Η Κύπρος, μετά την υπογραφή της Σύμβασης μαζί με άλλα 10 κράτη, έχει προχωρήσει  στο σύνολο σχεδόν των τροποποιήσεων της Εθνικής Νομοθεσίας ώστε να συνάδει με τις σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης».

Υπογράμμισε, επίσης, «τη σημασία του να προχωρήσουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του κράτους στα βήματα εκείνα που είναι αναγκαία ώστε να καταστεί σύντομα δυνατή η επικύρωση της Σύμβασης. Μια εναρμονισμένη νομοθεσία θα μας επιτρέψει την αποτελεσματική πάταξη του φαινομένου της παράνομης διακίνησης φαρμάκων και των επιπτώσεων που έχει η κατανάλωσή τους στην υγεία των ανθρώπων, ενδυναμώνοντας έτσι την εμπιστοσύνη του πολίτη στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του συστήματος υγείας της χώρας μας».

Στο χαιρετισμό του Υπουργού Δικαιοσύνης αναφέρεται ακόμα ότι «η Κύπρος έχει αποδείξει πως διεξάγει ένα σοβαρό έλεγχο στον τομέα των φαρμάκων και, μέσα από την εφαρμογή των προνοιών της Σύμβασης για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, ο έλεγχος αυτός καθίσταται ακόμη πιο αποτελεσματικός και ουσιαστικός, καθώς θα διασφαλίζει ένα ρυθμιστικό και προληπτικό ρόλο στα σύνορα της Ευρώπης όσον αφορά τη διάθεση ασφαλών και καλής ποιότητας φαρμάκων για όλους τους πολίτες».

Στο χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας τον οποία ανέγνωσε η Δρ. Πόπη Κανάρη, Διευθύντρια Γενικού Χημείου του Κράτους αναφέρεται ότι «λόγω της ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου, τις εξελίξεις στη φαρμακευτική επιστήμη και την τεχνολογία και τη βελτίωση της επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου, οι εθνικές αρχές που συμμετέχουν στη δημόσια υγεία, έχουν σήμερα μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης σε πολλούς τομείς, μεταξύ των οποίων η ασφάλεια και η ποιότητας των φαρμάκων και ιατρικών συσκευών. Είναι δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν φάρμακα καλής ποιότητας και αποτελεσματικότητας».

Σημείωσε ακόμα ότι «η Κύπρος είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι έχει ήδη κινηθεί για την επικύρωση της Σύμβασης Medicrime, ενέργεια που σημαίνει ότι αυτό το νομικό πλαίσιο θα τεθεί σε λειτουργία από την 1η  Ιανουαρίου 2016 , συνεισφέροντας έτσι στη καταπολέμηση των παραποιημένων φαρμάκων. Οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι εισαγωγείς φαρμάκων στην Κύπρο στηρίζουν τις προσπάθειες της κυβέρνησης, αφού το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο θα προστατεύσει και τη δική τους νομική πρακτική».

Ο Υπουργός εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το Συνέδριο «θα βοηθήσει στην ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της παραποίησης των ιατρικών προϊόντων αλλά και τη διάπραξη παρόμοιας φύσης εγκλημάτων. Η Κύπρος δεν έχει μόνο τη δυνατότητα να πράξει κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα πιο ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και ως γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής».

Εξάλλου η Δρ. Πόπη Κανάρη ανέφερε ότι η Κύπρος ήταν από τις πρώτες 12 χώρες που υπέγραψε τη Σύμβαση  Medicrime το 2011 στη Μόσχα και από τις λίγες χώρες που συμμετείχε στην προετοιμασία της συγκεκριμένης Σύμβασης. “Ο λόγος που λήφθηκε η συγκεκριμένη δράση ήταν γιατί θεωρήσαμε ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου κάποιοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το νησί ως διαμετακομιστικό σταθμό για την παροχή ψευδεπίγραφων φαρμάκων προς την Ευρώπη ή από την Ευρώπη προς άλλες χώρες», σημείωσε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Κανάρη είπε πως «κάθε χρόνο η Ιντερπόλ διοργανώνει μια εκστρατεία με την επωνυμία PANGEA, στην οποία συμμετέχει και η Κύπρος, στην οποία εκστρατεία ενεργοποιούνται η Αστυνομία, το τελωνείο, οι φαρμακευτικές υπηρεσίες, το Γενικό Χημείο και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες προκειμένου να εντοπιστούν διάφορες εταιρείες και ιστοσελίδες που πωλούν ψευδεπίγραφα φάρμακα».

Σημείωσε ακόμα ότι «φέτος από την παγκόσμια αυτή εκστρατεία η Ιντερπόλ κατάφερε να κλείσει δύο χιλιάδες ιστοσελίδες οι οποίες πουλούσαν ψευδεπίγραφα φάρμακα, η αξία των οποίων είχε ανέλθει στα 80 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Ο κόσμος θα πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να ενημερωθεί για να μην αγοράζει φάρμακα χωρίς συνταγή γιατρού και να μην αγοράζει από άγνωστες ιστοσελίδες».

Πηγή: KYΠΕ