Το μνημόνιο εμπορικοποιεί το Λιμένα Λεμεσού

{loadposition ba_textlink}

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η πορεία του διαγωνισμού που βρίσκεται ήδη στο δεύτερο στάδιο διαβουλεύσεων θα αναλυθεί ενώπιον τεχνοκρατών της Τρόικα, το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών από αξιωματούχους της Αρχής Λιμένων Κύπρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στις 15 Δεκεμβρίου αναμένεται να δοθεί το προσχέδιο των εγγράφων του διαγωνισμού για την υποβολή προτάσεων, ενώ στις 19 Ιανουαρίου θα υποβληθούν οι τελικές προτάσεις των επιλεχθέντων προσφοροδοτών.

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο στάδιο, προεπιλέγησαν 12 εταιρείες ή κοινοπραξίες για τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, 10 οικονομικοί φορείς για τις θαλάσσιες υπηρεσίες και 13 εταιρείες ή κοινοπραξίες για τον σταθμό γενικού φορτίου. Να σημειωθεί ότι οι προεπιλεγέντες οικονομικοί φορείς είναι περισσότεροι από τις 33 προσφορές που υπεβλήθησαν αρχικά, διότι κάποιες εταιρείες ή κοινοπραξίες υπέβαλαν προσφορές για πέραν από μία υπηρεσία.

Στη συνέχεια οι τελικές προσφορές θα αξιολογηθούν και θα επιλεγεί η εταιρεία ή κοινοπραξία με την υψηλότερη προσφορά, κάτι που αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2016 με την επιλογή του επενδυτή ή των επενδυτών.

* Διαβάστε δωρεάν την ηλεκτρονική έκδοση της “24” εδώ!