Χ. Γεωργιάδης: “Θα ενισχύσουμε τον Συνεργατισμό”

Μάχη με το χρόνο προκειμένου η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν να δώσει το πράσινο φως για την κεφαλαιακή ένεση των €150 εκατομμυρίων στο Συνεργατισμό, πριν το τέλος του 2015, θα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης επιβεβαίωσε σήμερα και επίσημα την πρόθεση του κράτους να προχωρήσει σε νέα, προληπτική, κεφαλαιακή ένεση στο Συνεργατισμό, που δεν θα υπερβαίνει τα €150 εκατ. Ωστόσο, με βάση τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να εγκριθεί πρώτα νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης πριν εγκριθεί η κρατική στήριξη.

Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει πριν το τέλος του χρόνου, αφού την 1η Ιανουαρίου 2016 τίθεται σε ισχύ η οδηγία για την εξυγίανση και ανάκαμψη των τραπεζών, που προνοεί διαφορετική διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης, ενώ ο Συνεργατισμός, ως ένα από τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα, θα υπαχθεί υπό την εποπτεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, και ως εκ τούτου δεν θα επιτρέπεται κρατική ενίσχυση.

«Πολύ απλά, εάν δεν δοθεί έγκριση από τη διεύθυνση ανταγωνισμού δεν θα υπάρχει κρατική στήριξη και ο Συνεργατισμός θα συνεχίσει βασίζεται στη δημιουργία κεφαλαίων μέσω της οργανικής κερδοφορίας μέσω της κανονικής οδού όπως ούτως ή άλλως θα πρέπει να πράξει», είπε ο ΥΠΟΙΚ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Λέγοντας πως ο ίδιος δεν μπορεί να πει «πως είναι δεδομένη η κρατική στήριξη εάν δεν έχουμε έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού», ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι «δεδομένη είναι η πρόθεση του κράτους για μια τελευταία φορά, και πράγματι δεν θα είναι καν εφικτό στο μέλλον, να δώσει μια κεφαλαιακή ενίσχυση που, εν πάση περιπτώσει, δεν θα υπερβαίνει το 10% της ενίσχυσης που είχε δοθεί πέρσι».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το σημαντικότερο ορόσημο στην προσπάθεια είναι η ετοιμασία και υποβολή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, αλλά και ο καθορισμός του τελικού ποσού που θα απαιτηθεί. Ήδη ο Συνεργατισμός σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης της επένδυσης του κράτους, ετοιμάζουν νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης του Συνεργατισμού.

Παράλληλα θα πρέπει να ετοιμαστεί και συμπληρωματικός προϋπολογισμός που θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σημειώνεται ακόμη ότι από το κατά πόσον θα εγκριθεί η κεφαλαιακή ένεση προς τον Συνεργατισμό θα εξαρτηθεί και το τελικό ύψος της ένατης και τελευταίας δόσης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Γεωργιάδης, μια κρατική στήριξη του Συνεργατισμού χωρίς την έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν «θα ήταν παράνομη και θα θύμιζε την παράνομη στήριξη που είχε δοθεί στις Κυπριακές Αερογραμμές».

Μετά από την άσκηση που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, ο Συνεργατισμός αύξησε το δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 50% (συσσωρευμένες προβλέψεις €3,4 δισ) με αποτέλεσμα ο Δείκτης Κύριων Ιδίων Βασικών Κεφαλαίων (CET1) να υποχωρήσει από το 13,5%, που ήταν στο τέλος Ιουνίου, στο 12,01% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Οικονομικών, με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικα αποφάσισε την ενίσχυση των κεφαλαίων του Συνεργατισμού με ένα επιπλέον κεφαλαιακό απόθεμα.