Χούρικαν: “Θα κτιστεί εκ νέου μια οικονομικά υγιής, αξιόπιστη και ασφαλής τράπεζα”

Αισιόδοξος ρεαλιστής εμφανίστηκε ο Τζον Πάτρικ Χούρικαν μιλώντας μπροστά στους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου.

 

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία του:

Κυρίες και κύριοι, , εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας ημέρα.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που στέκομαι ενώπιον σας, των μετόχων μας, αφότου ανέλαβα το δύσκολο αυτό ρόλο, πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου διαβεβαιώνοντάς σας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ανώτατη Διοίκηση καθώς και το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου παραμένουν αφοσιωμένοι στην προσπάθεια να κτιστεί εκ νέου μια οικονομικά υγιής, αξιόπιστη και ασφαλής τράπεζα. Τα τελευταία δύο χρόνια πετύχαμε πολλά, είναι όμως ακόμη περισσότερα αυτά που θα πρέπει να γίνουν για να δηλώσουμε ότι η Τράπεζα έχει ανακάμψει “πλήρως”.

Με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα, να ευχαριστήσω τον καθέναν από εσάς ξεχωριστά, για την υπομονή σας και που συνεχίζεται να μας εμπιστεύεστε για τις τραπεζικές σας συναλλαγές και τις καταθέσεις σας. Η εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλετε είναι κάτι που εκτιμούμε ιδιαιτέρως, όμως πιο σημαντικά, εκτιμούμε την υπομονή την οποία δείχνετε όσο διάστημα εμείς προσπαθούμε, με σκληρή και προσεκτική  δουλειά, να αποκαταστήσουμε την οικονομική ισχύ και τη θέση της Τράπεζας.

1. Όπως έχω πει επανειλημμένα, η ανάκαμψη της Τράπεζας θα επιτευχθεί μόνο μέσα από προσεκτικές, καλά σχεδιασμένες και προγραμματισμένες κινήσεις σε βάθος χρόνου. Δεν υπάρχουν “εύκολες λύσεις” και παρόλο που όλοι θα επιθυμούσαμε μια ταχύτερη ανάκαμψη, είναι γεγονός ότι σημειώσαμε πραγματική πρόοδο επί τριμηνιαία βάση καθ’ όλη τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Η πρόοδος αυτή δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη στήριξη των πελατών μας, των Εποπτικών Αρχών, των μετόχων μας και κυρίως χωρίς την αφοσίωση του προσωπικού μας.

Σήμερα, θέτουμε ενώπιων των μετόχων μας, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, και ζητούμε την έγκριση για να θέσουμε σε εφαρμογή σημαντικά προγράμματα, που θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να είναι πιο ανταγωνιστική καθώς και να ευημερήσει. ’Οσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτά έχουν καλυφτεί από τον Πρόεδρο, στην ομιλία του.

Παρουσιάζοντας τις προσπάθειες δύο ετών

Πριν επισημάνω ορισμένα σημαντικά στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, θα ήθελα να σας αναφέρω, εν συντομία, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Η διασφάλιση της ανάκαμψης και της σταθερότητας της Τράπεζας, μετά τα πρωτόγνωρα και ατυχή γεγονότα που συνέβησαν το 2013, αποδείχθηκε  μια βραδεία και σταδιακή διαδικασία. Πριν δύο χρόνια, όταν για πρώτη φορά στάθηκα ενώπιον σας, μιλώντας για όσα έπρεπε να γίνουν, βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά αβέβαιη διαδρομή. Είχαμε έναν ισολογισμό με δυσανάλογα υψηλό ποσοστό περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, τεράστια εξάρτηση από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), ένα υψηλό και αυξανόμενο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, δύο ξεχωριστά δίκτυα καταστημάτων και συστήματα τεχνολογίας, χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ασταθείς πηγές χρηματοδότησης, αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τη διακίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, μια τρομοκρατημένη πελατειακή βάση, και το ηθικό του προσωπικού στο ναδίρ.

Σήμερα, η κατάσταση έχει μεν βελτιωθεί σημαντικά, όμως η πορεία ανάκαμψης δεν έχει ολοκληρωθεί.   Για   την   αντιμετώπιση   των   προκλήσεων   που   αντιμετώπιζε   η   Τράπεζα, προχωρήσαμε σε μια σειρά στοχευόμενων και έγκαιρων ενεργειών. Υλοποιήσαμε, με πλήρη επίγνωση,  στρατηγική “συρρίκνωσης για ενδυνάμωση”:

Αναδιαρθρώσαμε έγκαιρα τον τρόπο διοίκησης της Τράπεζας, οργανώνοντας τη δομή του Συγκροτήματος, στους εξής τομείς: λειτουργικές δραστηριότητες, εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες και αναδιαρθρώσεις δανείων.

Δημιουργήσαμε μία ειδική Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών, με στόχο την επαγγελματική   διαχείριση   των   μη   εξυπηρετούμενων   δανείων.   Σταθεροποιήσαμε   το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αρχίζουμε, πλέον, να παρατηρούμε μία ελαφρά μείωση. Θα επεκταθώ περεταίρω στο θέμα αυτό, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννιαμήνου 2015. Παράλληλα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να προστατεύσουμε βιώσιμες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας στην Κύπρο.

ΟΜΩΣ  ……….  Αναγνωρίζουμε  ότι  έχουμε  ακόμη  πολλά  να  κάνουμε,  προκειμένου  να ομαλοποιηθεί η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί την κύρια και πιο επιτακτική προτεραιότητα της Διοίκησης, και θα συνεχίσει να είναι και το 2016.  Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεσμεύουν πλεονάζοντα κεφάλαια τα οποία θα ήταν προτιμότερο να διοχετεύονταν στην παραγωγική οικονομία. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε κάθε δυνατή βοήθεια από τις Εποπτικές και τις Νομοθετικές Αρχές, καθώς και από την ίδια την κοινωνία, ώστε να περιορίσουμε το ύψος τους.  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εργαστούμε συλλογικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 χρόνων, προχωρήσαμε μεθοδικά με την απομόχλευση του ισολογισμού και μειώσαμε την έκθεση της Τράπεζας σε κινδύνους εκτός Κύπρου, απλοποιώντας σημαντικά τη δομή του Συγκροτήματος και το προφίλ κινδύνου του. Πωλήσαμε σημαντικές δραστηριότητες και μειώσαμε την έκθεσή μας στην Ουκρανία, στη Ρουμανία,  στη  Σερβία,  στην  Ελλάδα,  τη  Μ.  Βρετανία,  και  πιο  πρόσφατα,  στη  Ρωσία.

 Παρόλα  αυτά,  συνεχίζουμε  να  έχουμε  μια  υπολειπόμενη  έκθεση  στις  χώρες  αυτές,  την οποία θα επιδιώξουμε, μέσα από προσεκτικές και αποφασιστικές κινήσεις, να  εξαλείψουμε ……… Η  κύρια  μας  προσπάθεια  από  εδώ  και  στο  εξής  θα  εστιάζετε  στις  κύριες δραστηριότητες μας στην Κύπρο.

Μέσω   της   απομόχλευσης   στο   εξωτερικό,   καταφέραμε   να   αποδεσμεύσουμε   και   να επαναπατρίσουμε, όπου ήταν δυνατό, κεφάλαια και ρευστότητα τα οποία δεν αξιοποιούνταν επαρκώς, για να στηρίξουμε τις δραστηριότητες μας στην Κύπρο. Μέσω των πωλήσεων, βελτιώσαμε τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) κατά, σχεδόν, 125 μονάδες βάσης και παράλληλα ενισχύσαμε τη ρευστότητα του Συγκροτήματος κατά περίπου €1,7 δισ.

Πριν από ένα χρόνο, ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας βάση κατά €1 δις, αντλώντας νέα κεφάλαια από υψηλού κύρους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση επέτρεψε στη Τράπεζα να περάσει με επιτυχία την Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο του 2014. Σήμερα, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η κεφαλαιακή μας βάση παραμένει επαρκής σε σχέση με το επίπεδο του κινδύνου που διαχειριζόμαστε. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) της Τράπεζας, που αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη για την αποτύπωση της κεφαλαιακής επάρκειας, ανήλθε σε 15,6%, όντας ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Η ένταση του κινδύνου στην κεφαλαιακή μας βάση, η οποία μετράται συγκρίνοντας τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία με το μέγεθος του ισολογισμού, θεωρείται πολύ υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη το ύψους του κινδύνου που εμπεριέχεται στον ισολογισμό μας. Σήμερα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) της Τράπεζας είναι υψηλότερος κατά περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με δύο χρόνια πριν, όταν και ξεκινήσαμε το ταξίδι αυτό. Φυσικά, για το θέμα αυτό είμαστε σε συνεχή διάλογο με τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και θα αναφέρω περισσότερα στοιχεία όταν θα αναφερθώ στα αποτελέσματα του εννιαμήνου.

Ένας   άλλος   σημαντικός   παράγοντας,   ο   οποίος   συνέβαλε   στην   αποκατάσταση   της εμπιστοσύνης  προς  την  Τράπεζα,  είναι  η  επιτυχία  μας  να  μειώσουμε  σημαντικά  την εξάρτηση του Συγκροτήματος από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA). Η Τράπεζα έχει πλέον αποπληρώσει περισσότερα από €7,1 δις, από το υψηλό των 11,4 δις ευρώ. Η αποπληρωμή αυτή αντιστοιχεί με πέραν του 40% του κυπριακού ΑΕΠ και είναι, περίπου,  ίση  με  το  σύνολο  του  προγράμματος    χρηματοδότησης  της  Τρόικας  για  την Κύπρο.

Καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την καταθετική μας βάση, και σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στη χρηματοδοτική μας δομή. Αποδεσμεύσαμε, νωρίτερα από το αναμενόμενο, τις καταθέσεις που είχαν δεσμευθεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας τον Ιούλιο του 2013, ύψους άνω των  €2,5 δις., ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την πλήρη άρση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων τον Απρίλιο του 2015.

Με   την   αύξηση   του   μετοχικού   κεφαλαίου   πριν   από   ένα   χρόνο,   καταφέραμε   να προσελκύσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στελέχη διεθνούς εμβέλειας, με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση χρηματοοικονομικών οργανισμών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εμπλακεί πλήρως στην εταιρία, θέτοντας προκλήσεις στη Διοίκηση, ελέγχοντας  τη  στρατηγική  μας  και     απαιτώντας  αυστηρούς  ελέγχους.  Θα  ήθελα  να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο και σε κάθ’ ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη στήριξη τους, την καθοδήγηση τους και, ενίοτε, την υπομονή τους. Είμαι   σε   θέση   να   διαβεβαιώσω   τους   μετόχους   μας,   ότι   το   Διοικητικό   Συμβούλιο ανυπομονεί, όσο και καθ’ ένας από εσάς, να διασφαλίσει ότι η πρόοδος για την επαναφορά της Τράπεζας σε υγιή επίπεδα θα συνεχιστεί με ταχύ ρυθμό, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση στην απόδοση της μετοχής.

Από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, προχωρήσαμε με την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») το Δεκέμβριο 2014. Παρά τη βελτιωμένη οικονομική μας επίδοση και τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας, η απόδοση της μετοχής μας, είναι ομολογουμένως απογοητευτική.   Αν και είμαστε απογοητευμένοι από το γεγονός ότι οι αγορές δεν μας έχουν ακόμα επιβραβεύσει για τη βελτιωμένη μας επίδοση, αναμένουμε ότι η ισχύς και η ποιότητα της επιχειρηματικής μας  δραστηριότητας  καθώς και η αξία της, θα καταστούν εμφανείς μακροπρόθεσμα.   Όταν ανακεφαλαιποιήσαμε την Τράπεζα, μιλήσαμε για μία μακροχρόνια πορεία επιστροφής της τιμής της μετοχής προς τη λογιστική αξία ανα μετοχή, μέσω της ικανοποιητικής απόδοσης κεφαλαίων, μιας Τράπεζας επικεντρωμένη στην κυπριακή αγορά, με χρηστή διοίκηση και κατάλληλη χρηματοδότηση. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αυτό παραμένει σε ισχύ.

Η  σταθερή  μας  πρόοδος,  όσον  αφορά  την  ομαλοποίηση  της  Τράπεζας,  είναι  κάτι  που αναγνωρίστηκε από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Τόσο η Fitch, όσο και η Moody’s, προχώρησαν  σε  αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τράπεζας. Αλλά  ο  δρόμος που έχουμε να διανύσουμε μέχρι να μας αναβαθμίσουν στο επιθυμητό επίπεδο, δηλ. στην επενδυτική κατηγορία (investment grade),   είναι μακρύς. Σχετική αναγνώριση των προσπαθειών μας αποτελεί επίσης η βράβευση της Τράπεζας ως η “Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο για το 2015” από το διεθνές περιοδικό Euromoney.

Η δυνατότητα της Τράπεζας να παραχωρεί δάνεια, αποτελεί βασικό συστατικό για την αναζωπύρωση της κυπριακής οικονομίας. Παρέχουμε δάνεια σε βιώσιμες επιχειρήσεις και ιδιώτες, για τη στήριξη της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας.   Σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, η Τράπεζα έχει εισαγάγει κοινά χρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μειώσαμε το κόστος  δανεισμού  σε  μια  σειρά  από  προϊόντα,  περιλαμβανομένων  των  φοιτητικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, ενώ παράλληλα, προσφέραμε επιπλέον στήριξη σε πολλούς ευάλωτους δανειολήπτες.

Οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2014

Πριν αναφερθώ στην επίδοση της Τράπεζας για το 2015, θα ήθελα να αναφέρω μερικά σημεία για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις τίθενται ενώπιων σας.

•   Ο  δείκτης  Κεφαλαίου  Κοινών  Μετοχών  Κατηγορίας  1  ανήλθε  σε  14,0%  στις  31 Δεκεμβρίου  2014,  σε  σύγκριση  με  10,2%  το  προηγούμενο  έτος,  με  τη  σημαντική βελτίωση να αντικατοπτρίζει την αύξηση κεφαλαίου κατά €1 δις το Σεπτέμβριο 2014.

Χρησιμοποιώντας  τα  έσοδα  από  την  απομόχλευση,  την  αύξηση  κεφαλαίου  και  τις πελατειακές εισροές, καταφέραμε να αποπληρώσουμε €2,2 δις. χρηματοδότησης από τον ELA κατά τη διάρκεια του 2014, μειώνοντας τον σε €7,4 δις στις 31 Δεκεμβρίου

2014.

 • Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις , τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το 2014 ανήλθαν σε €745 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη ύψους €584 εκατ. για το 2013. Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) για το 2014 ανήλθαν σε €666 εκατ., με τις αυξημένες προβλέψεις  να  σχετίζονται  κυρίως  με  την  εναρμόνιση  των  μεθοδολογιών  και  με αλλαγές σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, μετά την επισκόπηση των αποτελεσμάτων του AQR κατά το τέταρτο τρίμηνου του 2014.

Οι συνολικές ζημιές από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2014 ανήλθαν σε €303 εκατ., κυρίως λόγω των ζημιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στη Ρωσία ύψους €299 εκατ. Ως αποτέλεσμα, οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το 2014, ανήλθαν σε €261 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές ύψους €2.056 εκατ. το 2013.

Οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο 2015

Χθες, ανακοινώσαμε τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο του 2015. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά σε σχέση με τους στόχους που θέσαμε και το Συγκρότημα ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το εννιάμηνο του 2015 ύψους €73 εκατ.

Η πρόοδος που σημειώσαμε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο,  και  είναι  ευχάριστο  το  γεγονός  ότι  σημειώσαμε  πρόοδο  σε  όλους  τους  τομείς. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζουμε ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος αν και μειωμένο, παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, και αυτό θα πρέπει να είναι ο κυρίως στόχος της Τράπεζας στο προσεχές μέλλον.

Ο  Δείκτης  Κεφαλαίου  Κοινών  Μετοχών  Κατηγορίας  1  (CET 1  ratio),  που  αποτελεί  μια σημαντική ένδειξη για τη δυνατότητα της Τράπεζας να απορροφήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ζημιές και κινδύνους, βελτιώθηκε στο 15,6%, το υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2013.   Υπενθυμίζω ότι ο δείκτης αυτός συγκρίνεται με το 10,2%, δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, μετά την ανακεφαλοποίηση και την αναδιάρθρώση της Τράπεζας, σύμφωνα με σειρά διαταγμάτων, στα μέσα του 2013.

 • Κατά  τη  διάρκεια  του  τρίτου  τριμήνου  του  2015,  ολοκληρώσαμε  την  πώληση  της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων στη Ρωσία, που είχε ως αποτέλεσμα τη περεταίρω απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό. Ο ισολογισμός του Συγκροτήματος ανήλθε στα €24,2 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, μειωμένος κατά περίπου €8,8 δις ή 27%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2013.

Η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά €1 δις το τρίτο τρίμηνο του 2015 και κατά περεταίρω €600 εκατ. μετά το τέλος του τριμήνου, στο σημερινό επίπεδο των €4,3 δις, περίπου 62% χαμηλότερα από το υψηλό των

€11,4 δις τον Απρίλιο του 2013.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2015, ολοκληρώσαμε την αναδιάρθρωση του διακρατούμενου καλυμμένου ομολόγου, και επιτεύχθηκε η αναβάθμιση της πιστοληπτικής του αξιολόγησης σε Baa3 που εντάσσεται στην επενδυτική κατηγορία (investment grade) από τη Moody’s. Ως εκ τούτου, τα ομόλογα έχουν γίνει αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος και έχουν χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για δανεισμό από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Η καταθετική μας βάση συνεχίζει να ενισχύεται, με τις καταθέσεις πελατών να αυξάνονται κατά €0,5 δις. ή 5%, κατά το τρίτο τρίμηνο, και ανήλθαν σε €12,2 δις, τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Συγκροτήματος, βελτιώθηκε σε 132% σε σύγκριση με το υψηλό των 151% το Μάρτη του 2014, καταδεικνύοντας τη σταδιακή ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής του Συγκροτήματος. Φυσικά, υπάρχουν πολύ περισσότερα που μπορούν να γίνουν σε αυτό τον τομέα.

Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά €649 εκατ., κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου και ανήλθαν σε €12,0 δις., εξακολουθούν όμως να αντιπροσωπεύουν το μη αποδεκτό 52% του συνόλου των δανείων. Παρά την πρόοδο, η Τράπεζα εξακολουθεί να έχει έναν από τους χειρότερους δείκτες ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου ανάμεσα στις ευρωπαϊκές τράπεζες, και αυτό αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης στο προσεχές μέλλον.

Χθες  το  βράδυ,  ανακοινώσαμε,  ότι  είμαστε  σε  συνεχείς  συζητήσεις  με  την  Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία, διεξάγει την ετήσια Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης  (ΔΕΕΑ).  Αυτή  η  διαδικασία  είναι  σε  συνεχής  εξέλιξη,  και  όπως  μπορείτε να  φανταστείτε, υπάρχει ένας συνεχής διάλογος με την Εποπτική Αρχή, για διάφορα θέματα. Ένα από αυτά τα θέματα, όπως επισημάναμε στα αποτελέσματα μας χθες το βράδυ, είναι η επάρκεια των προβλέψεων μας. Κατά την κρίση της, η ΕΚΤ θεωρεί πως το Συγκρότημα θα πρέπει να αναγνωρίσει μεγαλύτερες προβλέψεις για ορισμένα χαρτοφυλάκια. Εμείς δεν συμφωνούμε απαραίτητα ότι τα στοιχεία υποστηρίζουν αυτή τη θέση. διαφωνούμε με αυτές τις παραδοχές. Ως εκ τούτου, έχουμε ανακοινώσει το θέμα καθώς και τη διαφωνία μας πάνω σε αυτό.  Αξιολογώντας το θέμα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, ακόμα και σε περίπτωση που μια τέτοια αναπροσαρμογή  θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει επαρκής για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Τράπεζα και δεν αναμένεται να χρειαστεί χρειάζεται να προβεί σε έκδοση επιπρόσθετου κεφαλαίου. Υπενθυμίζω ότι Σας θυμίζω ότι ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών  Κατηγορίας 1 ανέρχεται στο 15,6%.  Ακόμα και αν η Τράπεζα συμπεριλάμβανε εξολοκλήρου στα αποτελέσματα της όλες τις μεθοδολογικές αναπροσαρμογές της ΕΚΤ, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 θα ανερχόταν σε 13,2%.

Οι προτεραιότητες για το προσεχές μέλλον

Αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, προκειμένου να ανακτηθεί πλήρως η χαμένη εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς την Τράπεζα, καθώς και να δημιουργηθεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Ευελπιστώ ότι όλα όσα καταφέραμε να πετύχουμε τα δύο τελευταία χρόνια, παρέχουν στους πελάτες μας, αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους, την εμπιστοσύνη ώστε να συνεχίσουν να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν την προσπάθειά μας.

Αναγνωρίζουμε   ότι   οφείλουμε   τη   καλύτερη   εξυπηρέτηση   στους   πελάτες   μας,   να βελτιώσουμε το χρόνο ανταπόκρισης μας και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τη διαφάνεια στις διαδικασίες μας, και να υιοθετούμε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στη διαχείριση κινδύνων.  Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία με στόχο το καλύτερο όφελος των πελατών μας.

Θα   διαδραματίσουμε   το   ρόλο   που   μας   αναλογεί   στην   αναγέννηση   της   κυπριακής οικονομίας.     Θα     παρέχουμε     δάνεια     σε     βιώσιμες     επιχειρήσεις     και     ιδιώτες. Η μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση της Τράπεζας θα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο.

 • Θα   ολοκληρώσουμε   το   πρόγραμμα   απομόχλευσης   δραστηριοτήτων   στο   εξωτερικό, διαθέτοντας την εναπομείνουσα έκθεση και περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, Ρουμανία και Ρωσία, επαναπατρίζοντας κεφάλαια και ρευστότητα για εξυπηρέτηση των κύριων δραστηριοτήτων μας στην Κύπρο.

Θα  συνεχίσουμε  την  ομαλοποίηση  της  χρηματοδοτικής  μας  δομής,  αυξάνοντας  την πρόσβαση μας στις διεθνείς αγορές, μειώνοντας περεταίρω τη χρηματοδότηση από τον ΕLA και προσελκύοντας περισσότερους καταθέτες στην τράπεζα μας.

Θα συνεχίσουμε να αφιερώνουμε εξαιρετική προσπάθεια για τη διαχείριση του υψηλού ποσοστού των δανείων σε καθυστέρηση και των προβληματικών  δανείων. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών έχει εκπαιδευτεί ώστε να είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη σε επιχειρήσεις και σε πελάτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στις αποπληρωμές των δανείων τους.   Προωθούμε βιώσιμες και μακροχρόνιες λύσεις για την αναδιάρθρωση δανείων. Οι πρόσφατες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο είναι ενθαρρυντικές και εμείς θα συνεχίσουμε να προτρέπουμε τις Εποπτικές και Νομοθετικές Αρχές να συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλων ρυθμιστικών και νομοθετικών κανονισμών, για να στηρίξουν και να διατηρήσουν ένα υγιές τραπεζικό πλαίσιο. Η επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο δεν αποτελεί απλώς ένα “τραπεζικό πρόβλημα”, αλλά ένα “κοινωνικό πρόβλημα” του οποίου απαιτείται η κοινή προσπάθεια όλων.

Πρόθεσή  μας  είναι  να  βελτιώσουμε τη  ρευστότητα και  την  απόδοση της  μετοχής μας, προσελκύοντας  περισσότερους  θεσμικούς  επενδυτές.  Εξετάζουμε  το  ενδεχόμενο εισαγωγής της μετοχής μας σε ένα Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο με περισσότερη ρευστότητα.

Επίλογος

Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, το Μάρτιο του 2013 η Τράπεζα Κύπρου και η Κύπρος υπέστησαν την προσβολή να αποτελέσουν τη μοναδική τράπεζα και το μοναδικό ανεξάρτητο  κράτος-μέλος  της  Ευρωζώνης  που  εφαρμόστηκε  ανακεφαλαιοποίηση  με  ίδια μέσα,   μέσω   της   μετατροπής   καταθέσεων   σε   κεφάλαιο   και   ταυτόχρονα   την   επιβολή εξοντωτικών περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας, των επενδυτών, του προσωπικού καθώς και όλων των ενδιαφερομένων μελών είχε χαθεί.

Παρόλες τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η εικόνα της Τράπεζας σήμερα έχει βελτιωθεί σημαντικά.   Έχουμε ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Τράπεζας να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε προκλήσεις. Η κεφαλαιακή της βάση ανέρχεται σε 15,6%. Ο ισολογισμός έχει μειωθεί σημαντικά και έχει λιγότερη έκθεση σε εξωτερικούς κινδύνους. Έχουμε μειώσει δραματικά την εξάρτηση μας από τον ELA ενώ παράλληλα έχουμε αρχίσει να επανακτούμε την καταθετική μας βάση. Έχουμε σταθεροποιήσει και αρχίσαμε να μειώνουμε τα προβληματικά δάνεια.

ΑΛΛΑ…… καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο κεφάλαιο της προσπάθειας μας, το οποίο μας αφήνει με μια σταθερή πλατφόρμα επάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, οι κίνδυνοι που παραμένουν είναι πολλοί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε σε όλα τα μέτωπα σε ολόκληρο το Συγκρότημα με το ίδιο σθένος, όπως και πριν, καθώς έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλά, προκειμένου να δημιουργήσουμε αξία στους επενδυτές μας, και μία σπουδαία τράπεζα για τους πελάτες και τους υπαλλήλους μας.

Πιστεύουμε ότι η μακροπρόθεσμη προοπτική μας είναι θετική.   Πιστεύουμε στις προοπτικές του Συγκροτήματος, αλλά και στην ικανότητά μας για επίτευξη βιώσιμων κερδών για τους μετόχους μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυπριακό λαό και τους πελάτες μας, οι οποίοι με έκαναν να αισθανθώ καλοδεχούμενος στη χώρα τους. Θα ήθελα, επίσης, να αποδώσω τα εύσημα στις Κυπριακές Αρχές, ιδιαιτέρως στο Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για τις προσπάθειές τους για να διαμορφώσουν μια σταθερή οικονομική πολιτική και εποπτικό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης οικονομικής περιόδου.

Είμαι ευγνώμων προς τους συναδέλφους μου στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, οι οποίοι, παρά τις πολλές προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, επέδειξαν την απαιτούμενη αντοχή  και παρέμειναν προσηλωμένοι στους κοινούς μας στόχους, προς όφελος των πελατών και των μετόχων μας.

Συνοψίζοντας, αισθάνομαι εξαιρετικά προνομιούχος που εργάστηκα για την Τράπεζα Κύπρου σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους των 116 ετών της ιστορίας της και ηγήθηκα της εκτελεστικής  ομάδας κατά τη διάρκεια δύο πραγματικά αξιοσημείωτων χρόνων. Όπως έχει αναφέρει ο Πρόεδρος, έχω δεσμευτεί να συνεχίσω να ηγούμαι της εκτελεστικής ομάδας για ακόμη δύο χρόνια και θα κάνω ότι μπορώ ούτως ώστε η Τράπεζα μας να ανακτήσει την αξία της και την ισχύ της.

Σας ευχαριστώ. 

Κυρίες και κύριοι, , εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλή σας ημέρα.

Αυτή είναι η τέταρτη φορά που στέκομαι ενώπιον σας, των μετόχων μας, αφότου ανέλαβα το δύσκολο αυτό ρόλο, πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Θα ήθελα να ξεκινήσω την ομιλία μου διαβεβαιώνοντάς σας ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ανώτατη Διοίκηση καθώς και το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου παραμένουν αφοσιωμένοι στην προσπάθεια να κτιστεί εκ νέου μια οικονομικά υγιής, αξιόπιστη και ασφαλής τράπεζα. Τα τελευταία δύο χρόνια πετύχαμε πολλά, είναι όμως ακόμη περισσότερα αυτά που θα πρέπει να γίνουν για να δηλώσουμε ότι η Τράπεζα έχει ανακάμψειπλήρως.

Με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα, να ευχαριστήσω τον καθέναν από εσάς ξεχωριστά, για την υπομονή σας και που συνεχίζεται να μας εμπιστεύεστε για τις τραπεζικές σας συναλλαγές και τις καταθέσεις σας. Η εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλετε είναι κάτι που εκτιμούμε ιδιαιτέρως, όμως πιο σημαντικά, εκτιμούμε την υπομονή την οποία δείχνετε όσο διάστημα εμείς προσπαθούμε, με σκληρή και προσεκτική δουλειά, να αποκαταστήσουμε την οικονομική ισχύ και τη θέση της Τράπεζας.

1


Όπως έχω πει επανειλημμένα, η ανάκαμψη της Τράπεζας θα επιτευχθεί μόνο μέσα από προσεκτικές, καλά σχεδιασμένες και προγραμματισμένες κινήσεις σε βάθος χρόνου. Δεν υπάρχουν “εύκολες λύσεις” και παρόλο που όλοι θα επιθυμούσαμε μια ταχύτερη ανάκαμψη, είναι γεγονός ότι σημειώσαμε πραγματική πρόοδο επί τριμηνιαία βάση καθ όλη τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Η πρόοδος αυτή δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς τη στήριξη των πελατών μας, των Εποπτικών Αρχών, των μετόχων μας και κυρίως χωρίς την αφοσίωση του προσωπικού μας.

Σήμερα, θέτουμε ενώπιων των μετόχων μας, τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, και ζητούμε την έγκριση για να θέσουμε σε εφαρμογή σημαντικά προγράμματα, που θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να είναι πιο ανταγωνιστική καθώς και να ευημερήσει.Οσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτά έχουν καλυφτεί από τον Πρόεδρο, στην ομιλία του.

Παρουσιάζοντας τις προσπάθειες δύο ετών

Πριν επισημάνω ορισμένα σημαντικά στοιχεία για τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, θα ήθελα να σας αναφέρω, εν συντομία, την πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Η διασφάλιση της ανάκαμψης και της σταθερότητας της Τράπεζας, μετά τα πρωτόγνωρα και ατυχή γεγονότα που συνέβησαν το 2013, αποδείχθηκε μια βραδεία και σταδιακή διαδικασία. Πριν δύο χρόνια, όταν για πρώτη φορά στάθηκα ενώπιον σας, μιλώντας για όσα έπρεπε να γίνουν, βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια εξαιρετικά αβέβαιη διαδρομή. Είχαμε έναν ισολογισμό με δυσανάλογα υψηλό ποσοστό περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό, τεράστια εξάρτηση από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), ένα υψηλό και αυξανόμενο επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, δύο ξεχωριστά δίκτυα καταστημάτων και συστήματα τεχνολογίας, χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια, ασταθείς πηγές χρηματοδότησης, αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τη διακίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό και το εξωτερικό, μια τρομοκρατημένη πελατειακή βάση, και το ηθικό του προσωπικού στο ναδίρ.

Σήμερα, η κατάσταση έχει μεν βελτιωθεί σημαντικά, όμως η πορεία ανάκαμψης δεν έχει ολοκληρωθείΓια  την  αντιμετώπιση  των  προκλήσεων  που  αντιμετώπιζε  η  Τράπεζα,


προχωρήσαμε σε μια σειρά στοχευόμενων και έγκαιρων ενεργειών. Υλοποιήσαμε, με πλήρη επίγνωση, στρατηγική συρρίκνωσης για ενδυνάμωση”:

    Αναδιαρθρώσαμε έγκαιρα τον τρόπο διοίκησης της Τράπεζας, οργανώνοντας τη δομή του Συγκροτήματος, στους εξής τομείς: λειτουργικές δραστηριότητες, εγχώριες και διεθνείς δραστηριότητες και αναδιαρθρώσεις δανείων.

    Δημιουργήσαμε μία ειδική Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών, με στόχο την επαγγελματική  διαχείριση   των   μη   εξυπηρετούμενων  δανείων.  Σταθεροποιήσαμε   το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αρχίζουμε, πλέον, να παρατηρούμε μία ελαφρά μείωση. Θα επεκταθώ περεταίρω στο θέμα αυτό, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του εννιαμήνου 2015. Παράλληλα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά προκειμένου να προστατεύσουμε βιώσιμες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας στην Κύπρο.

    ΟΜΩΣ ………. Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί την κύρια και πιο επιτακτική προτεραιότητα της Διοίκησης, και θα συνεχίσει να είναι και το 2016. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεσμεύουν πλεονάζοντα κεφάλαια τα οποία θα ήταν προτιμότερο να διοχετεύονταν στην παραγωγική οικονομία. Γι αυτό χρειαζόμαστε κάθε δυνατή βοήθεια από τις Εποπτικές και τις Νομοθετικές Αρχές, καθώς και από την ίδια την κοινωνία, ώστε να περιορίσουμε το ύψος τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εργαστούμε συλλογικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

    Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2 χρόνων, προχωρήσαμε μεθοδικά με την απομόχλευση του ισολογισμού και μειώσαμε την έκθεση της Τράπεζας σε κινδύνους εκτός Κύπρου, απλοποιώντας σημαντικά τη δομή του Συγκροτήματος και το προφίλ κινδύνου του. Πωλήσαμε σημαντικές δραστηριότητες και μειώσαμε την έκθεσή μας στην Ουκρανία, στη Ρουμανία, στη Σερβία, στην Ελλάδα, τη Μ. Βρετανία, και πιο πρόσφατα, στη Ρωσία.


Παρόλα αυτά, συνεχίζουμε να έχουμε  μια υπολειπόμενη έκθεση στις χώρες αυτές, την οποία θα επιδιώξουμε, μέσα από προσεκτικές και αποφασιστικές κινήσεις, να εξαλείψουμε

………     Η κύρια μας προσπάθεια από εδώ και στο εξής θα εστιάζετε στις κύριες δραστηριότητες μας στην Κύπρο.

    Μέσω  της  απομόχλευσης  στο  εξωτερικό,  καταφέραμε  να  αποδεσμεύσουμε  και  να επαναπατρίσουμε, όπου ήταν δυνατό, κεφάλαια και ρευστότητα τα οποία δεν αξιοποιούνταν επαρκώς, για να στηρίξουμε τις δραστηριότητες μας στην Κύπρο. Μέσω των πωλήσεων, βελτιώσαμε τον Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) κατά, σχεδόν, 125 μονάδες βάσης και παράλληλα ενισχύσαμε τη ρευστότητα του Συγκροτήματος κατά περίπου 1,7 δισ.

    Πριν από ένα χρόνο, ενισχύσαμε την κεφαλαιακή μας βάση κατά 1 δις, αντλώντας νέα κεφάλαια από υψηλού κύρους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η κεφαλαιακή αυτή ενίσχυση επέτρεψε στη Τράπεζα να περάσει με επιτυχία την Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Οκτώβριο του 2014. Σήμερα, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η κεφαλαιακή μας βάση παραμένει επαρκής σε σχέση με το επίπεδο του κινδύνου που διαχειριζόμαστε. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) της Τράπεζας, που αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη για την αποτύπωση της κεφαλαιακής επάρκειας, ανήλθε σε 15,6%, όντας ένας από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Η ένταση του κινδύνου στην κεφαλαιακή μας βάση, η οποία μετράται συγκρίνοντας τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία με το μέγεθος του ισολογισμού, θεωρείται πολύ υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα και κατάλληλη, λαμβάνοντας υπόψη το ύψους του κινδύνου που εμπεριέχεται στον ισολογισμό μας. Σήμερα, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) της Τράπεζας είναι υψηλότερος κατά περισσότερο από 5 ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με δύο χρόνια πριν, όταν και ξεκινήσαμε το ταξίδι αυτό. Φυσικά, για το θέμα αυτό είμαστε σε συνεχή διάλογο με τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές και θα αναφέρω περισσότερα στοιχεία όταν θα αναφερθώ στα αποτελέσματα του εννιαμήνου.

    Ένας  άλλος  σημαντικός  παράγοντας,  ο  οποίος  συνέβαλε  στην  αποκατάσταση  της εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα, είναι η επιτυχία μας να μειώσουμε σημαντικά την


εξάρτηση του Συγκροτήματος από το Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA). Η Τράπεζα έχει πλέον αποπληρώσει περισσότερα από 7,1 δις, από το υψηλό των 11,4 δις ευρώ. Η αποπληρωμή αυτή αντιστοιχεί με πέραν του 40% του κυπριακού ΑΕΠ και είναι, περίπου, ίση με  το  σύνολο  του  προγράμματος   χρηματοδότησης  της  Τρόικας  για  την Κύπρο.

    Καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την καταθετική μας βάση, και σημειώνουμε σημαντική πρόοδο στη χρηματοδοτική μας δομή. Αποδεσμεύσαμε, νωρίτερα από το αναμενόμενο, τις καταθέσεις που είχαν δεσμευθεί βάσει των διαταγμάτων ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας τον Ιούλιο του 2013, ύψους άνω των 2,5 δις., ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την πλήρη άρση των περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων τον Απρίλιο του 2015.

    Με  την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  πριν  από  ένα  χρόνο,  καταφέραμε  να προσελκύσουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στελέχη διεθνούς εμβέλειας, με σημαντική εμπειρία στη διαχείριση χρηματοοικονομικών οργανισμών. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εμπλακεί πλήρως στην εταιρία, θέτοντας προκλήσεις στη Διοίκηση, ελέγχοντας τη στρατηγική μας και    απαιτώντας αυστηρούς ελέγχους. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο και σε κάθ ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη στήριξη τους, την καθοδήγηση τους και, ενίοτε, την υπομονή τους. Είμαι   σε  θέση  να  διαβεβαιώσω  τους   μετόχους   μας,  ότι   το   Διοικητικό  Συμβούλιο ανυπομονεί, όσο και καθ ένας από εσάς, να διασφαλίσει ότι η πρόοδος για την επαναφορά της Τράπεζας σε υγιή επίπεδα θα συνεχιστεί με ταχύ ρυθμό, με αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση στην απόδοση της μετοχής.

    Από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση, προχωρήσαμε με την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και στο Χρηματιστήριο Αθηνών («ΧΑ») το Δεκέμβριο 2014. Παρά τη βελτιωμένη οικονομική μας επίδοση και τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας, η απόδοση της μετοχής μας, είναι ομολογουμένως απογοητευτικήΑν και είμαστε απογοητευμένοι από το γεγονός ότι οι αγορές δεν μας έχουν ακόμα επιβραβεύσει για τη βελτιωμένη μας επίδοση, αναμένουμε ότι η ισχύς και η ποιότητα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας καθώς και η αξία της, θα καταστούν εμφανείς μακροπρόθεσμαΌταν ανακεφαλαιποιήσαμε την Τράπεζα, μιλήσαμε για μία μακροχρόνια πορεία επιστροφής της τιμής της μετοχής προς τη λογιστική αξία ανα μετοχή,


μέσω της ικανοποιητικής απόδοσης κεφαλαίων, μιας Τράπεζας επικεντρωμένη στην κυπριακή αγορά, με χρηστή διοίκηση και κατάλληλη χρηματοδότηση. Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι αυτό παραμένει σε ισχύ.

    Η σταθερή μας πρόοδος, όσον αφορά την ομαλοποίηση της Τράπεζας, είναι κάτι που αναγνωρίστηκε από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Τόσο η Fitch, όσο και η Moodys, προχώρησαν σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Τράπεζας. Αλλά ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε μέχρι να μας αναβαθμίσουν στο επιθυμητό επίπεδο, δηλ. στην επενδυτική κατηγορία (investment grade),  είναι μακρύς. Σχετική αναγνώριση των προσπαθειών μας αποτελεί επίσης η βράβευση της Τράπεζας ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο για το 2015 από το διεθνές περιοδικό Euromoney.

    Η δυνατότητα της Τράπεζας να παραχωρεί δάνεια, αποτελεί βασικό συστατικό για την αναζωπύρωση της κυπριακής οικονομίας. Παρέχουμε δάνεια σε βιώσιμες επιχειρήσεις και ιδιώτες, για τη στήριξη της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίαςΣε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς οργανισμούς, η Τράπεζα έχει εισαγάγει κοινά χρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μειώσαμε το κόστος δανεισμού σε μια σειρά από προϊόντα, περιλαμβανομένων των φοιτητικών δανείων και των πιστωτικών καρτών, ενώ παράλληλα, προσφέραμε επιπλέον στήριξη σε πολλούς ευάλωτους δανειολήπτες.

Οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2014

Πριν αναφερθώ στην επίδοση της Τράπεζας για το 2015, θα ήθελα να αναφέρω μερικά σημεία για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2014, των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις τίθενται ενώπιων σας.

•  Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 ανήλθε σε 14,0% στις 31

Δεκεμβρίου 2014, σε σύγκριση με 10,2% το προηγούμενο έτος, με τη σημαντική βελτίωση να αντικατοπτρίζει την αύξηση κεφαλαίου κατά €1 δις το Σεπτέμβριο 2014.

    Χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την απομόχλευση, την αύξηση κεφαλαίου και τις πελατειακές εισροές, καταφέραμε να αποπληρώσουμε €2,2 δις. χρηματοδότησης από τον ELA κατά τη διάρκεια του 2014, μειώνοντας τον σε 7,4 δις στις 31 Δεκεμβρίου

2014.


    Τα κέρδη πριν τις προβλέψεις και τις απομειώσεις , τα έξοδα αναδιάρθρωσης και τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το 2014 ανήλθαν σε €745 εκατ., σε σύγκριση με κέρδη ύψους 584 εκατ. για το 2013. Οι προβλέψεις για απομείωση δανείων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) για το 2014 ανήλθαν σε 666 εκατ., με τις αυξημένες προβλέψεις να σχετίζονται κυρίως με την εναρμόνιση των μεθοδολογιών και με αλλαγές σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις, μετά την επισκόπηση των αποτελεσμάτων του AQR κατά το τέταρτο τρίμηνου του 2014.

    Οι συνολικές ζημιές από τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το 2014 ανήλθαν σε

303 εκατ., κυρίως λόγω των ζημιών που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στη Ρωσία ύψους 299 εκατ. Ως αποτέλεσμα, οι ζημιές μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το 2014, ανήλθαν σε €261 εκατ., σε σύγκριση με ζημιές ύψους €2.056 εκατ. το 2013.

Οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο 2015

Χθες, ανακοινώσαμε τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο του

2015. Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά σε σχέση με τους στόχους που θέσαμε και το Συγκρότημα ανακοίνωσε κέρδη μετά τη φορολογία, που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της Τράπεζας για το εννιάμηνο του 2015 ύψους 73 εκατ.

Η πρόοδος που σημειώσαμε κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου συνεχίστηκε και το τρίτο τρίμηνο, και είναι ευχάριστο το  γεγονός ότι  σημειώσαμε πρόοδο σε όλους  τους τομείς. Παρόλα αυτά, αναγνωρίζουμε ότι το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος αν και μειωμένο, παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, και αυτό θα πρέπει να είναι ο κυρίως στόχος της Τράπεζας στο προσεχές μέλλον.

    Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET 1 ratio), που αποτελεί  μια σημαντική ένδειξη για τη δυνατότητα της Τράπεζας να απορροφήσει οποιεσδήποτε επιπρόσθετες ζημιές και κινδύνους, βελτιώθηκε στο 15,6%, το υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2013Υπενθυμίζω ότι ο δείκτης αυτός συγκρίνεται με το 10,2%, δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, μετά την ανακεφαλοποίηση και την αναδιάρθρώση της Τράπεζας, σύμφωνα με σειρά διαταγμάτων, στα μέσα του 2013.


    Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2015, ολοκληρώσαμε την πώληση της πλειοψηφίας των δραστηριοτήτων στη Ρωσία, που είχε ως αποτέλεσμα τη περεταίρω απομόχλευση και μείωση των κινδύνων στον ισολογισμό. Ο ισολογισμός του Συγκροτήματος ανήλθε στα 24,2 δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2015, μειωμένος κατά περίπου

8,8 δις ή 27%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2013.

    Η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε κατά €1 δις το τρίτο τρίμηνο του 2015 και κατά περεταίρω 600 εκατ. μετά το τέλος του τριμήνου, στο σημερινό επίπεδο των 4,3 δις, περίπου 62% χαμηλότερα από το υψηλό των

11,4 δις τον Απρίλιο του 2013.

    Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2015, ολοκληρώσαμε την αναδιάρθρωση του διακρατούμενου καλυμμένου ομολόγου, και επιτεύχθηκε η αναβάθμιση της πιστοληπτικής του αξιολόγησης σε Baa3 που εντάσσεται στην επενδυτική κατηγορία (investment grade) από τη Moodys. Ως εκ τούτου, τα ομόλογα έχουν γίνει αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία για πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος και έχουν χρησιμοποιηθεί ως εξασφάλιση για δανεισμό από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

    Η καταθετική μας βάση συνεχίζει να ενισχύεται, με τις καταθέσεις πελατών να αυξάνονται κατά 0,5 δις. ή 5%, κατά το τρίτο τρίμηνο, και ανήλθαν σε 12,2 δις, τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Συγκροτήματος, βελτιώθηκε σε 132% σε σύγκριση με το υψηλό των 151% το Μάρτη του 2014, καταδεικνύοντας τη σταδιακή ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής του Συγκροτήματος. Φυσικά, υπάρχουν πολύ περισσότερα που μπορούν να γίνουν σε αυτό τον τομέα.

    Τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών μειώθηκαν κατά 649 εκατ., κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου και ανήλθαν σε €12,0 δις., εξακολουθούν όμως να αντιπροσωπεύουν το μη αποδεκτό 52% του συνόλου των δανείων. Παρά την πρόοδο, η Τράπεζα εξακολουθεί να έχει έναν από τους χειρότερους δείκτες ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου ανάμεσα στις ευρωπαϊκές τράπεζες, και αυτό αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της διοίκησης στο προσεχές μέλλον.

    Χθες το βράδυ, ανακοινώσαμε, ότι είμαστε σε συνεχείς συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) η οποία, διεξάγει την ετήσια Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ). Αυτή η διαδικασία είναι σε συνεχής εξέλιξη, και όπως μπορείτε


να  φανταστείτε, υπάρχει ένας συνεχής διάλογος με την Εποπτική Αρχή, για διάφορα θέματα. Ένα από αυτά τα θέματα, όπως επισημάναμε στα αποτελέσματα μας χθες το βράδυ, είναι η επάρκεια των προβλέψεων μας. Κατά την κρίση της, η ΕΚΤ θεωρεί πως το Συγκρότημα θα πρέπει να αναγνωρίσει μεγαλύτερες προβλέψεις για ορισμένα χαρτοφυλάκια. Εμείς δεν συμφωνούμε απαραίτητα ότι τα στοιχεία υποστηρίζουν αυτή τη θέση. διαφωνούμε με αυτές τις παραδοχές. Ως εκ τούτου, έχουμε ανακοινώσει το θέμα καθώς και τη διαφωνία μας πάνω σε αυτό. Αξιολογώντας το θέμα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, ακόμα και σε περίπτωση που μια τέτοια αναπροσαρμογή  θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας παραμένει επαρκής για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Τράπεζα και δεν αναμένεται να χρειαστεί χρειάζεται να προβεί σε έκδοση επιπρόσθετου κεφαλαίου. Υπενθυμίζω ότι Σας θυμίζω ότι ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 ανέρχεται στο 15,6%. Ακόμα και αν η Τράπεζα συμπεριλάμβανε εξολοκλήρου στα αποτελέσματα της όλες τις μεθοδολογικές αναπροσαρμογές της ΕΚΤ, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 θα ανερχόταν σε 13,2%.

 

Οι προτεραιότητες για το προσεχές μέλλον

Αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά, προκειμένου να ανακτηθεί πλήρως η χαμένη εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς την Τράπεζα, καθώς και να δημιουργηθεί αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη. Ευελπιστώ ότι όλα όσα καταφέραμε να πετύχουμε τα δύο τελευταία χρόνια, παρέχουν στους πελάτες μας, αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους, την εμπιστοσύνη ώστε να συνεχίσουν να στηρίζουν και να ενθαρρύνουν την προσπάθειά μας.

    Αναγνωρίζουμε  ότι  οφείλουμε  τη  καλύτερη  εξυπηρέτηση  στους  πελάτες  μας,  να βελτιώσουμε το χρόνο ανταπόκρισης μας και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τη διαφάνεια στις διαδικασίες μας, και να υιοθετούμε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές στη διαχείριση κινδύνων. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία με στόχο το καλύτερο όφελος των πελατών μας.

    Θα  διαδραματίσουμε  το  ρόλο  που  μας  αναλογεί  στην  αναγέννηση  της  κυπριακής οικονομίας.    Θα    παρέχουμε    δάνεια    σε    βιώσιμες    επιχειρήσεις    και    ιδιώτες. Η μελλοντική χρηματοοικονομική επίδοση της Τράπεζας θα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική δραστηριότητα στην Κύπρο.


    Θα  ολοκληρώσουμε  το  πρόγραμμα  απομόχλευσης  δραστηριοτήτων  στο  εξωτερικό, διαθέτοντας την εναπομείνουσα έκθεση και περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα, Ρουμανία και Ρωσία, επαναπατρίζοντας κεφάλαια και ρευστότητα για εξυπηρέτηση των κύριων δραστηριοτήτων μας στην Κύπρο.

    Θα συνεχίσουμε την ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής μας δομής, αυξάνοντας την πρόσβαση μας στις διεθνείς αγορές, μειώνοντας περεταίρω τη χρηματοδότηση από τον ΕLA και προσελκύοντας περισσότερους καταθέτες στην τράπεζα μας.

    Θα συνεχίσουμε να αφιερώνουμε εξαιρετική προσπάθεια για τη διαχείριση του υψηλού ποσοστού των δανείων σε καθυστέρηση και των προβληματικών δανείων. Το προσωπικό της Διεύθυνσης Αναδιαρθρώσεων και Ανάκτησης Χρεών έχει εκπαιδευτεί ώστε να είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη σε επιχειρήσεις και σε πελάτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στις αποπληρωμές των δανείων τους.  Προωθούμε βιώσιμες και μακροχρόνιες λύσεις για την αναδιάρθρωση δανείων. Οι πρόσφατες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο είναι ενθαρρυντικές και εμείς θα συνεχίσουμε να προτρέπουμε τις Εποπτικές και Νομοθετικές Αρχές να συμβάλλουν στη δημιουργία κατάλληλων ρυθμιστικών και νομοθετικών κανονισμών, για να στηρίξουν και να διατηρήσουν ένα υγιές τραπεζικό πλαίσιο. Η επίλυση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Κύπρο δεν αποτελεί απλώς ένα τραπεζικό πρόβλημα, αλλά ένα “κοινωνικό πρόβλημα” του οποίου απαιτείται η κοινή προσπάθεια όλων.

 

    Πρόθεσή μας είναι να  βελτιώσουμε τη ρευστότητα και την απόδοση της μετοχής μας, προσελκύοντας περισσότερους  θεσμικούς επενδυτές. Εξετάζουμε  το ενδεχόμενο εισαγωγής της μετοχής μας σε ένα Ευρωπαϊκό χρηματιστήριο με περισσότερη ρευστότητα.

Επίλογος

Κυρίες και κύριοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, το Μάρτιο του 2013 η Τράπεζα Κύπρου και η Κύπρος υπέστησαν την προσβολή να αποτελέσουν τη μοναδική τράπεζα και το μοναδικό ανεξάρτητο κράτος-μέλος της  Ευρωζώνης που εφαρμόστηκε ανακεφαλαιοποίηση με  ίδια μέσαμέσω  της  μετατροπής  καταθέσεων  σε  κεφάλαιο  και  ταυτόχρονα  την  επιβολή


εξοντωτικών περιοριστικών μέτρων στη διακίνηση κεφαλαίων. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας, των επενδυτών, του προσωπικού καθώς και όλων των ενδιαφερομένων μελών είχε χαθεί.

Παρόλες τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η εικόνα της Τράπεζας σήμερα έχει βελτιωθεί σημαντικάΈχουμε ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα της Τράπεζας να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε προκλήσεις. Η κεφαλαιακή της βάση ανέρχεται σε 15,6%. Ο ισολογισμός έχει μειωθεί σημαντικά και έχει λιγότερη έκθεση σε εξωτερικούς κινδύνους. Έχουμε μειώσει δραματικά την εξάρτηση μας από τον ELA ενώ παράλληλα έχουμε αρχίσει να επανακτούμε την καταθετική μας βάση. Έχουμε σταθεροποιήσει και αρχίσαμε να μειώνουμε τα προβληματικά δάνεια.

ΑΛΛΑ…… καθώς ολοκληρώνεται το πρώτο κεφάλαιο της προσπάθειας μας, το οποίο μας αφήνει με μια σταθερή πλατφόρμα επάνω στην οποία μπορεί να στηριχθεί η ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας, οι κίνδυνοι που παραμένουν είναι πολλοί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε σε όλα τα μέτωπα σε ολόκληρο το Συγκρότημα με το ίδιο σθένος, όπως και πριν, καθώς έχουμε ακόμη να κάνουμε πολλά, προκειμένου να δημιουργήσουμε αξία στους επενδυτές μας, και μία σπουδαία τράπεζα για τους πελάτες και τους υπαλλήλους μας.

Πιστεύουμε ότι η μακροπρόθεσμη προοπτική μας είναι θετική Πιστεύουμε στις προοπτικές του Συγκροτήματος, αλλά και στην ικανότητά μας για επίτευξη βιώσιμων κερδών για τους μετόχους μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυπριακό λαό και τους πελάτες μας, οι οποίοι με έκαναν να αισθανθώ καλοδεχούμενος στη χώρα τους. Θα ήθελα, επίσης, να αποδώσω τα εύσημα στις Κυπριακές Αρχές, ιδιαιτέρως στο Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, για τις προσπάθειές τους για να διαμορφώσουν μια σταθερή οικονομική πολιτική και εποπτικό πλαίσιο, κατά τη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης οικονομικής περιόδου.

Είμαι ευγνώμων προς τους συναδέλφους μου στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου, οι οποίοι, παρά τις πολλές προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, επέδειξαν την απαιτούμενη αντοχή και παρέμειναν προσηλωμένοι στους κοινούς μας στόχους, προς όφελος των πελατών και των μετόχων μας.


Συνοψίζοντας, αισθάνομαι εξαιρετικά προνομιούχος που εργάστηκα για την Τράπεζα Κύπρου σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους των 116 ετών της ιστορίας της και ηγήθηκα της εκτελεστικής ομάδας κατά τη διάρκεια δύο πραγματικά αξιοσημείωτων χρόνων. Όπως έχει αναφέρει ο Πρόεδρος, έχω δεσμευτεί να συνεχίσω να ηγούμαι της εκτελεστικής ομάδας για ακόμη δύο χρόνια και θα κάνω ότι μπορώ ούτως ώστε η Τράπεζα μας να ανακτήσει την αξία της και την ισχύ της.

Σας ευχαριστώ.