Ζ. Αιμιλιανίδου: “Νέα προγράμματα για τις μονογονεϊκές οικογένειες”

Οι μονογονεϊκές οικογένειες είναι μια μορφή οικογένειας που με τη δική μας στήριξη και τη στήριξη της ευρύτερης κοινωνίας, μπορεί να λειτουργήσει αρμονικά στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου, δήλωσε σήμερα η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ζέτα Αιμιλιανίδου.

Σε χαιρετισμό της στην έκθεση ζωγραφικής «Μονογονική Οικογένεια: Νέα Πηγή Ισορροπίας και Ευτυχίας» η Υπουργός Εργασίας είπε ότι “οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σε σχέση με την προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών στις μονογονεϊκές οικογένειες εστιάζονται σε επίπεδο προληπτικών και άλλων προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, μέσω κοινωνικών υπηρεσιών στοχευμένων προς τις οικογένειες αυτές”.

Στηρίζονται, επίσης, “σε επίπεδο υποβολής εκθέσεων προς τα οικογενειακά δικαστήρια, όπως ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία για περιπτώσεις γονικής μέριμνας, όπου η παρέμβαση εστιάζεται στις δια νόμου υποχρεώσεις των ΥΚΕ, για τη διασφάλιση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των παιδιών”.

Η Υπουργός Εργασίας είπε ότι “στο πλαίσιο του περί του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμου, και της εφαρμογής σχετικού Διατάγματος, δύναται να επιδοτηθεί το κόστος προσχολικής φροντίδας παιδιών από το Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας”.

Πρόσθεσε ότι “στο εν λόγω Σχέδιο μπορούν να ενταχθούν όσοι μπορούν να επωφεληθούν υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας με βάση τις πρόνοιες του Νόμου για το ΕΕΕ ή/και τα μέλη της οικογενειακής τους μονάδας”.

Την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, Ανδρέας Ασσιώτης.