Ζεστό χρήμα στην κυπριακή αγορά

{loadposition ba_textlink}

Συμφωνία για τη χορήγηση δανείου ύψους €100 εκ. στην Κύπρο υπογράφηκε σήμερα μεταξύ του Υπ. Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση βασικών επενδύσεων υποδομής. Μία δεύτερη συμφωνία που υπέγραψαν ΕΤΕπ και Ελληνική Τράπεζα ύψους €15 εκ. αφορά τη στήριξη τοπικών μικρομεσαίων και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων.

«Αυτή η συμφωνία, σε συνάρτηση με την εξυγίανση και τον εξορθολογισμό των δημοσίων οικονομικών, επιτρέπει την έγκαιρη προώθηση και υλοποίηση όλων όσων έχουν προβλεφθεί στον σχεδιασμό της επόμενης τριετίας τουλάχιστον» είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει δηλαδή καμιά δικαιολογία, κανένας δημοσιονομικός περιορισμός και εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές, στα κυβερνητικά τμήματα, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς, να υλοποιήσουν αυτά που έχουν προγραμματιστεί».

Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη συμφωνία, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι αφορά την σύναψη δανείου €15εκ από την Ελληνική Τράπεζα, με κυβερνητική εγγύηση, για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο Υπουργός είπε ότι με τη συμφωνία διευρύνεται ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, «το οποίο θεωρούμε ως στρατηγικής σημασίας».