Στο ανώτατο για τα ωράρια καταστημάτων

Ο Γενικός Εισαγγελέας καταχώρησε σήμερα, δυνάμει του Άρθρου 139 του Συντάγματος, προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο σε σχέση με την καταψήφιση των Κανονισμών που είχαν κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για το ωράριο των καταστημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, με την προσφυγή “ζητείται δήλωση του Δικαστηρίου ότι η Απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερ. 10.12.2015 με την οποία απέρριψε τους Κανονισμούς που είχε εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τον καθορισμό θεμάτων λειτουργίας των καταστημάτων, παραβιάζει την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών και είναι άκυρη”.

Περαιτέρω, “ζητείται από το Ανώτατο Δικαστήριο η έκδοση δήλωσης σύμφωνα με την οποία οι απορριφθέντες Κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου συνεχίζουν να είναι έγκυροι και μπορούν να δημοσιευθούν και τεθούν σε ισχύ άμεσα”.

Αιτητές στην προσφυγή είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο ως φορείς Εκτελεστικής Εξουσίας και καθ΄ων η αίτηση είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η καταχωρηθείσα προσφυγή θα τεθεί ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για Οδηγίες κατά την 12η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Πηγή: ΚΥΠΕ