Βελτιωμένο το οικονομικό κλίμα το Δεκέμβριο σύμφωνα με το ΚΟΕ του ΠΚ

{loadposition ba_textlink}

Οπως αναφέρει το ΚΟΕ, κατά το 2014 ο ΔΟΣ ακολουθούσε πορεία ανάκαμψης, ενώ κατά το 2015 ο δείκτης αποτύπωνε την ενδυνάμωση της οικονομικής εμπιστοσύνης στην Κύπρο, καταγράφοντας τιμές πάνω από το μακροχρόνιο μέσο όρο του (100 μονάδες) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Δεκέμβριο οι αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για τη ζήτηση τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς και οι προσδοκίες τους για την απασχόληση το επόμενο τρίμηνο παρέμειναν στα οριακά θετικά επίπεδα του Νοεμβρίου. Η τάση για μειώσεις τιμών τους επόμενους τρεις μήνες φαίνεται να ενδυναμώνεται συγκριτικά με το Νοέμβριο.

Η αύξηση του ΔΟΣ το Δεκέμβριο, σημειώνει το ΚΟΕ, οφείλεται σε βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και, σε μικρότερο βαθμό, στο λιανικό εμπόριο.

Στον τομέα των υπηρεσιών το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών. Συγκριτικά με το Νοέμβριο, οι απαντήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με την οικονομική τους κατάσταση και τον αριθμό των εργαζομένων τους το τελευταίο τρίμηνο ήταν θετικότερες. Παράλληλα, το Δεκέμβριο καταγράφηκε σημαντική βελτίωση στις προσδοκίες των επιχειρήσεων για τον κύκλο εργασιών τους επόμενους μήνες.

Στο λιανικό εμπόριο το επιχειρηματικό κλίμα βελτιώθηκε οριακά λόγω βελτίωσης των προσδοκιών. Σε σύγκριση με το Νοέμβριο, ελαφρώς περισσότερες επιχειρήσεις παρατήρησαν μειώσεις στις πωλήσεις τους το τελευταίο τρίμηνο, ενώ οι απαντήσεις τους για τα τρέχοντα αποθέματα παρέμειναν αμετάβλητες (σε περίπου κανονικά επίπεδα για την εποχή). Το Δεκέμβριο οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τη δραστηριότητά τους και τις παραγγελίες σε προμηθευτές κατά τους επόμενους τρεις μήνες καταγράφηκαν ευνοϊκότερες συγκριτικά με τον Νοέμβριο. Οι προσδοκίες των επιχειρήσεων για την απασχόληση το επόμενο τρίμηνο παρέμειναν στα οριακά αρνητικά επίπεδα του Νοεμβρίου και παράλληλα, καταγράφεται πρόθεση των επιχειρήσεων για μειώσεις τιμών το επόμενο τρίμηνο.

Στον τομέα των κατασκευών το επιχειρηματικό κλίμα χειροτέρευσε οριακά λόγω επιδείνωσης της τρέχουσας κατάστασης και, σε μικρότερο βαθμό, των προσδοκιών.

Το Δεκέμβριο οι αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για την οικοδομική τους δραστηριότητα σημείωσαν βελτίωση, ενώ οι απαντήσεις τους για τα υπό εξέλιξη έργα (current overall order books), καθώς και οι εκτιμήσεις τους για τις προοπτικές απασχόλησης το επόμενο τρίμηνο ήταν πιο απαισιόδοξες απ’ ό,τι το Νοέμβριο. Επιπρόσθετα, το Δεκέμβριο λιγότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι προγραμματίζουν μειώσεις στις τιμές πώλησης το επόμενο τρίμηνο.

Στη μεταποίηση το επιχειρηματικό κλίμα δεν παρουσίασε μεταβολή. Το Δεκέμβριο οι αξιολογήσεις σχετικά με την παραγωγή του τελευταίου τριμήνου και τις παραγγελίες για εξαγωγές καταγράφηκαν αρνητικότερες από ό,τι το Νοέμβριο. Αντίθετα, οι απαντήσεις των επιχειρήσεων για τις συνολικές παραγγελίες, αλλά και οι εκτιμήσεις τους για την απασχόληση τους επόμενους τρεις μήνες σημείωσαν βελτίωση. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες παρέμειναν στα θετικά επίπεδα του Νοεμβρίου. Το Δεκέμβριο λιγότερες επιχειρήσεις απάντησαν ότι τα τρέχοντα αποθέματα τελικών προϊόντων βρίσκονται κάτω από το κανονικό, ενώ περισσότερες δήλωσαν ότι οι τιμές πώλησής τους το επόμενο τρίμηνο θα μειωθούν.

Το κλίμα ανάμεσα στους καταναλωτές το Δεκέμβριο επιδεινώθηκε συγκριτικά με το Νοέμβριο. Οι αξιολογήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση της Κύπρου και των νοικοκυριών τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες ήταν αρνητικότερες συγκριτικά με το Νοέμβριο. Ταυτόχρονα, οι απαντήσεις για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους επόμενους 12 μήνες καταγράφηκαν πιο απαισιόδοξες, ενώ οι εκτιμήσεις τους αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της Κύπρου παρέμειναν στα θετικά επίπεδα του Νοεμβρίου.

Επιπλέον, αναφέρει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών, το Δεκέμβριο μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων αναμένει αύξηση στον αριθμό των ανέργων τους επόμενους 12 μήνες. Συγκριτικά με το Νοέμβριο, λιγότεροι καταναλωτές παρατήρησαν σταθερές ή μειωμένες τιμές τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ, όπως και το Νοέμβριο η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναμένει ότι οι τιμές τους επόμενους 12 μήνες θα παραμείνουν σταθερές ή θα μειωθούν.

Το Δεκέμβριο περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν την τρέχουσα περίοδο ως ακατάλληλη για μεγάλες αγορές και λιγότεροι προτίθενται να προβούν σε τέτοιες αγορές τους επόμενους 12 μήνες. Αν και οι αξιολογήσεις τους για την καταλληλότητα της τρέχουσας περιόδου για αποταμίευση παρέμειναν στα ίδια περίπου αρνητικά επίπεδα με τους προηγούμενους μήνες, τον Δεκέμβριο παρουσιάζονται ενδείξεις λιγότερο αρνητικής στάσης προς την αποταμίευση για τους επόμενους 12 μήνες.

Συμπερασματικά, καταλήγει το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το ΔΟΣ για την Κύπρο τον Δεκέμβριο 2015 παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το Νοέμβριο 2015. Η άνοδος αυτή οφείλεται σε βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στις υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο. Η ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες προέρχεται από πιο αισιόδοξες απαντήσεις για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων, καθώς και για τη ζήτησή τους το επόμενο τρίμηνο. Η βελτίωση του κλίματος στο λιανικό εμπόριο προέρχεται από βελτίωση των προσδοκιών για τις πωλήσεις. Το κλίμα στις κατασκευές και μεταξύ των καταναλωτών διαμορφώθηκε ελαφρώς αρνητικότερο απ’ ό,τι το Νοέμβριο, ενώ το κλίμα στη μεταποίηση δεν παρουσίασε μεταβολή.

Πηγή: KYΠΕ