Βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο

{loadposition ba_textlink}

Ειδικότερα, ο ΔΟΣ, τον οποίο καταρτίζει σε μηνιαία βάση το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, αυξήθηκε στις 109,8 μονάδες, που αποτελεί το ψηλότερο σημείο από τον Ιανουάριο του 2015.

«Η αύξηση του ΔΟΣ τον Ιανουάριο οφείλεται κυρίως σε καλυτέρευση του οικονομικού κλίματος στις υπηρεσίες», αναφέρει το ΚΟΕ.

Ειδικότερα, στον τομέα των υπηρεσιών, το επιχειρηματικό κλίμα παρουσίασε καλυτέρευση λόγω βελτίωσης της τρέχουσας κατάστασης και των προσδοκιών, με τις περισσότερες επιχειρήσεις, συγκριτικά με τον περασμένο μήνα να αξιολογούν θετικά την οικονομική κατάσταση και τη ζήτηση της επιχείρησής τους το τελευταίο τρίμηνο. Επιπλέον, οι προσδοκίες τους για τον κύκλο εργασιών το επόμενο τρίμηνο κατέγραψαν βελτίωση σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Αντίθετα, στο λιανικό εμπόριο, το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε λόγω χειροτέρευσης των προσδοκιών.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, λιγότερες επιχειρήσεις παρατήρησαν μείωση στις πωλήσεις τους τελευταίους τρεις μήνες και, ταυτόχρονα, περισσότερες δήλωσαν ότι τα τρέχοντα αποθέματά τους είναι κάτω από το κανονικό για την εποχή. Παράλληλα, σημαντική επιδείνωση κατέγραψαν τον Ιανουάριο οι απαντήσεις των επιχειρήσεων για τις αναμενόμενες πωλήσεις και τις αναμενόμενες παραγγελίες σε προμηθευτές τους επόμενους τρεις μήνες, ενώ οι προσδοκίες τους για την απασχόληση δεν παρουσίασαν αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με τον περασμένο μήνα.

Περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι το Δεκέμβριο δήλωσαν ότι σχεδιάζουν μειώσεις στις τιμές πώλησης τους επόμενους τρεις μήνες.

Στον τομέα των κατασκευών το επιχειρηματικό κλίμα παρουσίασε μικρή βελτίωση λόγω καλυτέρευσης της τρέχουσας κατάστασης. Ωστόσο, σε σχέση με τον Δεκέμβριο, οι αξιολογήσεις για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων το τελευταίο τρίμηνο κατέγραψαν σημαντική επιδείνωση.

Τον Ιανουάριο οι απαντήσεις για τα υπό εξέλιξη έργα (current overall order books) ήταν ευνοϊκότερες, ενώ οι προσδοκίες για την απασχόληση καταγράφηκαν δυσμενέστερες από ό,τι τον Δεκέμβριο. Συγκριτικά με τον περασμένο μήνα, λιγότερες επιχειρήσεις δήλωσαν ότι σχεδιάζουν μειώσεις στις τιμές το επόμενο τρίμηνο.

Επιδείνωση σημειώθηκε και στη μεταποίηση, με το επιχειρηματικό κλίμα να επιδεινώνεται λόγω χειροτέρευσης της τρέχουσας.

Οι αξιολογήσεις των επιχειρήσεων για την παραγωγή τους τελευταίους τρεις μήνες παρέμειναν στα αρνητικά επίπεδα του Δεκεμβρίου δηλαδή με το ποσοστό των απαισιόδοξων ερωτώμενων να υπερβαίνει αυτό των αισιόδοξων. Αντίθετα, στα θετικά επίπεδα του Δεκεμβρίου παρέμειναν και οι εκτιμήσεις τους για την παραγωγή του επόμενου τριμήνου, ενώ οι προσδοκίες τους για την απασχόληση το επόμενο τρίμηνο χειροτέρευσαν ελαφρώς

Αμετάβλητο το κλίμα στους καταναλωτές
———–
Το κλίμα ανάμεσα στους καταναλωτές τον Ιανουάριο παρέμεινε στα αρνητικά επίπεδα του Δεκεμβρίου. Οι αξιολογήσεις τους για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο τους τελευταίους 12 μήνες ήταν λιγότερο αρνητικές.

Ωστόσο, οι προσδοκίες τους για την αναμενόμενη οικονομική κατάσταση στην Κύπρο τον επόμενο χρόνο επιδεινώθηκαν οριακά, ενώ οι εκτιμήσεις τους για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών τους κατά τους επόμενους 12 μήνες παρέμειναν αμετάβλητες. Τον Ιανουάριο οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο αισιόδοξοι για τις συνθήκες στην αγορά εργασίας τους επόμενους 12 μήνες, αφού σημειώθηκε αύξηση (μείωση) στο ποσοστό που αναμένει μείωση (αύξηση) στον αριθμό των ανέργων.

Οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν πως οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων τους τελευταίους 12 μήνες έχουν παραμείνει σταθερές ή μειωθεί και, ταυτόχρονα, η πλειοψηφία συνεχίζει να εκτιμά σταθερότητα ή μείωση τιμών τους επόμενους 12 μήνες. Ωστόσο, τον Ιανουάριο λιγότεροι καταναλωτές τοποθετούνται αρνητικά σε σχέση με μεγάλες αγορές, ενώ λιγότεροι από ό,τι τον Δεκέμβριο δηλώνουν ότι θα ξοδέψουν λιγότερα για τέτοιες αγορές τους επόμενους 12 μήνες.

Πηγή: KYΠΕ