Απόφαση ΡΑΕΚ για τελική εκκαθάριση πλεονάσματος ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγών

{loadposition ba_textlink}

Ανακοίνωση της ΡΑΕΚ αναφέρει ότι σύμφωνα με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της ηλεκτρικής ενέργειας των παραγωγών/καταναλωτών που εμπίπτουν στο Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Net Metering), υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της εισαγόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας προς το υποστατικό του Παραγωγού/Καταναλωτή για την κάλυψη των αναγκών του και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το Φωτοβολταϊκό Σύστημα, η οποία εγχέεται στο Δίκτυο, ανά περίοδο τιμολόγησης.

Οποιαδήποτε πλεονάσματα, σημειώνει, μεταφέρονται στην επόμενη περίοδο τιμολόγησης, ενώ οποιαδήποτε ελλείμματα τιμολογούνται.

Η τελική εκκαθάριση, προσθέτει, γίνεται στον τελευταίο λογαριασμό κάθε δωδεκάμηνης περιόδου συμψηφισμού, όπως αυτή καθορίζεται από την Απόφαση της ΡΑΕΚ.

“Προς το παρόν, ως τελευταίος λογαριασμός κάθε έτους συμψηφισμού είναι ο λογαριασμός του Παραγωγού/Καταναλωτή για τον οποίο γίνεται καταγραφή εντός Φεβρουαρίου ή Μαρτίου. Τυχόν πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν από ένα έτος συμψηφισμού στο επόμενο”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: KYΠΕ