Εργάζεται η Κεντρική Τράπεζα στην ολοκλήρωση του διαδραστικού εργαλείου για δανειολήπτες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για ολοκλήρωσή του λογισμικού (διαδραστικού εργαλείου), που θα υποβοηθά τους δανειολήπτες να διαπιστώσουν το ύψος της δόσης που μπορούν να καταβάλλουν στην περίπτωση που αναζητήσουν λύσεις αναδιάρθρωσης του δανείου τους.

Ταυτόχρονα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η ΚΤ ετοιμάζει ενημερωτικό έντυπο για τους δανειολήπτες που αδυνατούν να καταβάλουν τις δόσεις του δανείου ή των δανείων τους. Στο έντυπο θα καταγράφονται, κατά σειρά προτεραιότητας, οι ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να βρουν λύση στο πρόβλημα τους.

Συγκεκριμένα, η ΚΤ ετοιμάζει, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μνημονίου, ένα διαδραστικό εργαλείο, που θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας και το οποίο θα υποβοηθά τους δανειολήπτες για να διαπιστώσουν τις πραγματικές οικονομικές τους δυνατότητες και ποιο ύψος δόσης μπορούν να καταβάλουν για το δάνειο ή δάνεια τους. Στόχος είναι να ενημερωθούν για τις οικονομικές τους δυνατότητες τους στην περίπτωση που αναζητήσουν λύσεις αναδιάρθρωσης του δανείου τους.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι επαφίεται στην τράπεζα κατά πόσον θα αποδεχθεί ή όχι τη λύση που βρήκε ο δανειολήπτης με βάση το εργαλείο αυτό ή αν θα του προτείνει κάποια άλλη λύση.

Το συγκεκριμένο λογισμικό, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα ζητεί από τον δανειολήπτη να καταχωρήσει τα έσοδα και τα έξοδα του, ενώ θα υπάρχουν πίνακες και θα επιτρέπεται στον δανειολήπτη, αν το επιθυμεί, να καταχωρήσει αναλυτικά τα πλήρη οικονομικά στοιχεία του.

Επίσης, θα δίδεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη να διαφοροποιεί τα οικονομικά του στοιχεία ανά πάσα στιγμή και το λογισμικό αυτό θα του καταδεικνύει το ύψος του ποσού που έχει τη δυνατότητα να καταβάλει για την αποπληρωμή του δανείου ή δανείων του.

Στην περίπτωση που δεν επαρκούν τα έσοδα για καταβολή της δόσης του δανείου, το λογισμικό θα θέτει διάφορες εισηγήσεις στον δανειολήπτη όπως, μεταξύ άλλων, να προβεί σε πώληση ακινήτου ή να αυξήσει το εισόδημα του ή να μειώσει τα έξοδα του έτσι ώστε το λογισμικό να του καταδείξει κατά πόσον μετά τα νέα δεδομένα θα μπορεί να καταβάλει τη δόση του δανείου του.

Επίσης το λογισμικό θα δίνει, μεταξύ άλλων, στον δανειολήπτη την ευχέρεια να μειώσει το επιτόκιο του δανείου του για να διαφανεί το όφελος που θα έχει στις δόσεις του αυτή η εξέλιξη.

Πέρα του πιο πάνω λογισμικού, η Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ετοιμάζει ενημερωτικό έντυπο στο οποίο θα περιληφθούν όλες οι πληροφορίες που πρέπει να έχει υπόψη του ένας δανειολήπτης, ο οποίος αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειο του, για να επιλύσει το πρόβλημα του. Το έντυπο θα επιχειρεί να επιλύσει και απορίες των δανειοληπτών, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Συγκεκριμένα, στο έντυπο θα περικλείονται σειρά ενεργειών που θα πρέπει να κάνει, κατά σειρά προτεραιότητας, για να επιλύσει το πρόβλημα του, όπως είναι, μεταξύ άλλων, να επικοινωνήσει αρχικά με την Τράπεζα του για να βρει λύση στο πρόβλημα του, μέσω αναδιάρθρωσης του δανείου του, να συζητήσει με σύμβουλο αφερεγγυότητας, να ζητήσει διαμεσολάβηση και να εξετάσει κατά πόσον η περίπτωση του καλύπτεται από το πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Πηγή: ΚΥΠΕ