Η ΕΤΑΠ Πάφου εταίρος σε πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας της ΕΕ

{loadposition ba_textlink}

(Πολιτισμός και Κληρονομιά για Δράσεις Υπεύθυνου, Καινοτόμου και Βιώσιμου Τουρισμού), στο πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επικεφαλής εταίρος είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτιστικού Τουρισμού (European Cultural Tourism Network – ECTN), που εδρεύει στις Βρυξέλλες και στο οποίο η ΕΤΑΠ Πάφου συμμετέχει ως μέλος από το 2012 και εκπροσωπείται στο ΔΣ από το 2014.

Άλλοι εταίροι είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Βένετο – Ιταλία, η Περιφέρεια Βάστρα Γιόταλαντ – Σουηδία, η Επαρχία Γρανάδα – Ισπανία, ο Τουριστικός Σύνδεσμος Βίντζεμε – Λετονία, η Ένωση Δήμων Άβε Γκιμαράες – Πορτογαλία, ο Τουριστικός Σύνδεσμος Επαρχίας Σίμπιου – Ρουμανία και ο Δήμος Μπουργκάς – Βουλγαρία.

Το νέο έργο αποτελεί, όπως αναφέρεται, συνέχεια του έργου πολιτιστικού τουρισμού CHARTS που υλοποιήθηκε την περίοδο 2012-2014.

Ο προϋπολογισμός του νέου έργου CHRISTA είναι 1,8 εκατομμύρια Ευρώ και η συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανέρχεται σε 1,53 εκατομμύριο Ευρώ (85%), για τη περίοδο Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2020.

Το έργο θα υποστηριχθεί επιστημονικά από τέσσερα Πανεπιστήμια: το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης – Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, Πολιτικής και Έρευνας, καθώς και τα Πανεπιστήμια Βαρκελώνης – Ισπανία, Βαρσοβίας – Πολωνία και Ριέκα – Κροατία, όλα συνεργαζόμενα μέλη του ECTN. Ο προϋπολογισμός της Πάφου ανέρχεται σε 175000€.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι εννέα προορισμοί – εταίροι του έργου θα συνεργαστούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού: Άυλη πολιτιστική κληρονομιά, Καινοτομία και ψηφιοποίηση, Επεξηγηματικά μέσα και Βιομηχανική κληρονομιά.

Στο νέο έργο CHRISTA θα κεφαλαιοποιηθούν οι 12 καλές πρακτικές που εξετάστηκαν και τεκμηριώθηκαν στο έργο CHARTS, θα γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των περιοχών της σύμπραξης και θα ενημερωθούν και θα αναβαθμιστούν τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με καινοτομίες στον πολιτιστικό τουρισμό.

Στο τέλος της 1ης διετίας θα εκπονηθούν Σχέδια Δράσης που θα εφαρμοστούν στη 2η διετία του έργου, για την ανάπτυξη βιώσιμου και υπεύθυνου πολιτιστικού τουρισμού στις περιοχές των εταίρων. Η σύμπραξη του έργου θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά φόρα, συνέδρια και εκθέσεις και θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Την πρόταση του έργου CHRISTA συνέταξε ο Μάνος Βουγιούκας, σύμβουλος ανάπτυξης και διοίκησης και συντονιστής του προηγουμένου έργου CHARTS, που είχε και την αρχική ιδέα και ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τη Συντονιστή του ECTN Ιέβα Τρέϊα Μοραϊτης και τους εταίρους της σύμπραξης που είναι ενεργά μέλη του ECTN.

Η πρόταση CHRISTA είναι μία από τις 64 που εγκρίθηκαν επί συνόλου 261 προτάσεων στην 1η πρόσκληση του προγράμματος Interreg Europe (δηλαδή εγκρίθηκαν 1 στις 4 προτάσεις).

Στον άξονα που εντάσσεται το έργο (Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση αποδοτικότητας των πόρων), η πρόταση είναι μία από 59 που κατατέθηκαν και μία από τις 10 που εγκρίθηκαν (δηλαδή εγκρίθηκαν 1 στις 6 προτάσεις).

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας Πάφου Νάσος Χατζηγεωργίου δήλωσε σχετικά “Μετά από τα επιτυχώς ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά έργα CultMark INTERREG IIIC (2004-2006) και CHARTS INTERREG IVC (2012-2014) που συμμετείχαμε ενεργά, συνεχίζουμε τη διαπεριφερειακή συνεργασία μας με προορισμούς από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία, Λετονία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, σε σημαντικά θέματα ανάπτυξης και προβολής βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 85%”.

Για την ΕΤΑΠ, είπε ο κ. Χατζηγεωργίου, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αφού μέσα από τις δράσεις θα εδραιωθεί ακόμη περισσότερο η Πάφος ως Προορισμός. Η Πάφος έχει συνεχή και σημαντική συνεισφορά στο πολιτιστικό τουρισμό, αξιοποιώντας τα ευρωπαϊκά προγράμματα και ως μέλος του ECTN, πρόσθεσε.

Στο νέο έργο θα εξετάσουμε – όπως είπε- τις συνέργειες του πολιτισμού και της κληρονομιάς με την καινοτομία και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και θα εκπονήσουμε μεταξύ άλλων Σχέδιο Δράσης, ενώ αναμένουμε την έναρξη του προγράμματος και φυσικά τους σημαντικούς εταίρους να κατέλθουν στη Πάφο κατά τη διάρκεια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας το 2017.’

Ο συντονιστής της πρότασης CHRISTA για το ECTN Μάνος Βουγιούκας δήλωσε πως το νέο έργο CHRISTA στο πρόγραμμα Interreg Europe θα εφαρμόσει τη ‘Χάρτα της Θεσσαλίας’ για το βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό που διαμορφώσαμε στο προηγούμενο έργο CHARTS, σχετικά με θέματα αιχμής όπως αξιοποίηση και ανάδειξη της άυλης και της βιομηχανικής κληρονομιάς, με καινοτομίες και ψηφιοποίηση, καθώς και νέα επεξηγηματικά μέσα. Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν αρχές σημαντικών πολιτιστικών προορισμών όπως η Βενετία, η Γρανάδα, το Γκέτεμποργκ και η Πάφος.

Συμμετέχουν οι επιτυχημένες Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες του Σίμπιου (2007), του Γκιμαράες (2012) και της Ρίγα (2014), η ήδη επιλεγμένη Πάφος (2017) και η υποψήφια Μπουργκάς (2019).

Το Ευρωπαϊκό Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού ECTN ιδρύθηκε το 2009 στις Βρυξέλλες και είναι το μόνο πανευρωπαϊκό δίκτυο προορισμών που συνδέει ενεργά τον πολιτισμό και την κληρονομιά με τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο ECTN συμμετέχουν, συνέχισε, φορείς τουρισμού και πολιτισμού από 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από 3 υπό ένταξη κράτη. Το ECTN διοργανώνει ετήσιο συνέδριο πολιτιστικού τουρισμού, που το 2013 είχε λάβει χώρα στη Πάφο. Το 2016 το 9ο συνέδριο πολιτιστικού τουρισμού θα λάβει χώρα στο Γκιμαράες στην Πορτογαλία με θέμα ‘Άυλη πολιτιστική κληρονομιά για βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό’, στις 23-24 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: KYΠΕ