Ικανοποιημένο το ΠΚ από απόφαση Υπουργικού για εναλλακτική διαδικασία πρόσβασης στα δημόσια πανεπιστήμια

{loadposition ba_textlink}

Το Πανεπιστήμιο αναφέρει ότι η εν λόγω ρύθμιση, την οποία επιζητούσε εδώ και χρόνια, θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους τελειόφοιτους μαθητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης να διεκδικήσουν μια θέση στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας τους.

Εκφράζει δε την ελπίδα ότι η Βουλή θα ψηφίσει την πρόταση νόμου, η οποία, όπως υπογραμμίζει, είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς, με βάση τα διεθνή πρότυπα, η δυνατότητα θέσπισης συγκεκριμένων κριτηρίων εισδοχής φοιτητών από τα ίδια τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ακαδημαϊκή αυτονόμηση, την εδραίωσή τους ως ανεξάρτητους και ανταγωνιστικούς οργανισμούς, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, με την υιοθέτηση της εναλλακτικής διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών διευρύνεται η δεξαμενή των υποψηφίων εισακτέων και αυτομάτως ενισχύεται η πιθανότητα επιλογής αξιόλογων φοιτητών.

Από το νομοσχέδιο θα προκύψουν οφέλη για τον πολίτη, την κοινωνία και την εθνική οικονομία, αναφέρει το Πανεπιστήμιο, όπως, μεταξύ άλλων, αύξηση των θέσεων που προσφέρονται στα δημόσια πανεπιστήμια του τόπου, συγκράτηση της ροής των τελειόφοιτων μαθητών που ξενιτεύονται για σπουδές, διεύρυνση της δεξαμενής υποψήφιων φοιτητών, παροχή περισσότερων επιλογών σε όλους τους τελειόφοιτους μαθητές, δημιουργώντας τη δυνατότητα να αποφασίσουν τον τρόπο εισδοχής τους στα δημόσια πανεπιστήμια και συγκράτηση των ιδεών-γνώσεων των νέων στη χώρα, καθώς και αύξηση του αριθμού των αποφοίτων που θα απασχοληθούν στην τοπική αγορά εργασίας με σημαντικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και την πραγματική οικονομία.

Πηγή: KYΠΕ