Κουγιάλης:’Πολλές και δύσκολες’ οι προκλήσεις το 2016

{loadposition ba_textlink}

Αν και μέσα σε ένα αρνητικό οικονομικό κλίμα και πολλές δυσκολίες, λόγω της κρίσης, κατάφερε να φέρει σε πέρας ένα πολυσύνθετο και πολυεπίπεδο έργο.

Αυτό δήλωσε Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Νίκος Κουγιάλης σε δημοσιογραφική διάσκεψη για τις προκλήσεις-προοπτικές για το 2016 και τα πεπραγμένα του 2015, σημειώνοντας ότι οι προκλήσεις του 2016 είναι και πολλές και δύσκολες.

Ωστόσο, έδωσε τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να στηρίζει τον αγροτικό κόσμο για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του και αύξηση, ποσοτική και ποιοτική, της συνεισφοράς του γεωργικού τομέα στην ανάπτυξη της οικονομίας του τόπου και θα συνεχίσει τις προσπάθειες για προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

“Με σωστή διαχείριση, στρατηγικές κινήσεις και ευφάνταστες ιδέες, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πετύχουμε τους όντως φιλόδοξους στόχους της νέας χρονιάς” είπε και πρόσθεσε ότι `προτεραιότητα για εμένα προσωπικά, αλλά και των συνεργατών μου, είναι η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου του Υπουργείου, ώστε να καταστεί ακόμη πιο παραγωγικό. Ένα Υπουργείο που θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης και ευκαιριών επιχειρηματικότητας και απασχόλησης στον τόπο μας`.

Αναφερόμενος στο 2015, σε ό,τι αφορά στην αγροτική ανάπτυξη, είπε ότι εγκρίθηκαν από την ΕΕ και προωθήθηκε η εφαρμογή των δύο νέων μεγάλων αναπτυξιακών εργαλείων, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με προϋπολογισμό 243 εκ. ευρώ και του Προγράμματος της Αλιείας με προϋπολογισμό 53εκ. ευρώ, ενώ ολοκληρώθηκαν με πλήρη απορρόφηση και επιτυχία τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας της περιόδου 2007-2013, δημιουργώντας πέραν των 700 νέων θέσεων εργασίας και ενισχύοντας 200 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 3000 γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, συνέχισε η αναδιάρθρωση και μεταρρύθμιση και λειτούργησε το πρώτο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Αγρότη.

Σε ό,τι αφορά στον τομέα του περιβάλλοντος, προωθήθηκαν νέα υδατικά, αποχετευτικά και άλλα περιβαλλοντικά έργα, αξιοποιώντας 160εκ ευρώ που διατέθηκαν από το νέο Πρόγραμμα Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ και μεγάλα καινοτόμα έργα υποδομής, προϋπολογισμού 420εκ ευρώ περίπου, αξιοποιώντας οριζόντια προγράμματα της ΕΕ.

Αναφερόμενος στο 2016, είπε ότι με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό θα προωθηθούν μέτρα και έργα για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν στην προστασία της Φύσης, στην ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Κυπριακών Ποιοτικών Αγροτικών Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας, στην ορθολογική Διαχείριση Αποβλήτων, στην εφαρμογή της υδατικής μας πολιτικής, με την υλοποίηση υδατικών έργων, στην μεταρρύθμιση της Αγροτικής Οικονομίας, στην αγροτική Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στην Ύπαιθρο και στην προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Μείωση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου.

Σε ό,τι αφορά στην προστασία της φύσης, είπε ότι στόχος για το 2016 είναι η έναρξη υλοποίησης έργων με δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή του Ακάμα, αλλά και η ετοιμασία διαχειριστικών σχεδίων για τις υπόλοιπες περιοχές του Δικτύου Φύση 2000.

Είπε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο υιοθέτησε την εισήγηση της Υπουργικής Επιτροπής για εφαρμογή όλων των μέτρων προστασίας της φύσης που προτάθηκαν στο Διαχειριστικό Σχέδιο του Ακάμα, κήρυξη της δασικής γης και κρατικής περιουσίας εντός της περιοχής του Natura 2000 σε Εθνικό Δασικό Πάρκο, με άμεση πρόσληψη εξειδικευμένων συμβούλων για το σχεδιασμό του πάρκου και ετοιμασία από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, εντός 18 μηνών, τοπικού σχεδίου για ολόκληρη τη χερσόνησο.

“Επισημαίνω το γεγονός ότι με την πιο πάνω απόφαση, για πρώτη φορά η διαχείριση της ευρύτερης περιοχής μπαίνει σε μια ορθολογική βάση, διασφαλίζοντας το βασικό στόχο, που αφορά στην προστασία της περιοχής εντός του Natura 2000, το οποίο αποτελεί και νομική υποχρέωση του Κράτους. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο που όλες οι προηγούμενες αποφάσεις ουδέποτε εφαρμόστηκαν, καθώς αντιμετώπιζαν το ζήτημα αποσπασματικά” σημείωσε.

Είπε επίσης ότι το 2015 το Γεωπάρκο Τροόδους εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό και στο Διεθνές Δίκτυο Γεωπάρκων, το οποίο αποτελεί πρόγραμμα της UNESCO.

Ο Υπουργός είπε ότι κρίνεται ύψιστης σημασίας το 2016 να συνεχίσουμε το έργο που αρχίσαμε από το 2015 για την προώθηση δράσεων χωριστής διαλογής δημοτικών αποβλήτων και ανακύκλωσης.

Για το ΧΥΤΑ Πάφου, ανέφερε ότι σύντομα θα προκηρυχτεί διαγωνισμός για την τροποποίηση και αναβάθμιση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής της Επαρχίας Πάφου, ώστε να συνάδει με τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών.

Μίλησε και για το κλείσιμο του Κοτσιάτη, λέγοντας ότι από φέτος ξεκινούν οι δράσεις για οριστικό κλείσιμο και αποκατάσταση του σκυβαλλότοπου στον Κοτσιάτη. Επίσης, από φέτος 80.000 τόνοι οικιακών αποβλήτων θα εκτρέπονται στην Κόσιη, ενώ μελετάται το ενδεχόμενο δημιουργίας μικρής μονάδας διαχείρισης στην Επαρχία Λευκωσίας.

Πρόσθεσε ότι προωθούνται τα έργα για χωριστή διαλογή στερεών αποβλήτων στους παραλιακούς Δήμους Πάφου και Λεμεσού, καθώς και το Σχέδιο ορεινής Κύπρου, το Σχέδιο Πληρώνω όσο Πετώ και το Σχέδιο Χορηγιών προς Επιχειρήσεις.

Όπως είπε ο Υπουργός, το 2015 άρχισε η υλοποίηση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στους παραλιακούς δήμους Λάρνακας και Αμμοχώστου, με την προκήρυξη όλων σχεδόν των σχετικών προσφορών.

Σημειώνεται ότι, για την υλοποίηση των έργων αυτών έχουν εξασφαλιστεί κονδύλια ύψους €27 εκ. από το Ταμείο Συνοχής.

Ο Υπουργός ανέφερε ακόμη ότι στόχος είναι το Υπουργείο να καταστεί ακόμη πιο αναπτυξιακό και πιο παραγωγικό και πως για επίτευξη αυτού του στόχου, γίνονται συνεχείς αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε ξεπερασμένες δομές και νοοτροπίες που δημιουργούν στρεβλώσεις και κρατούν το σύνολο του αγροτικού τομέα όμηρο.

Ως εκ τούτου προωθείται η ρύθμιση/εξορθολογισμός της Γεωργικής Ασφάλισης, η ρύθμιση του Τομέα Σιτηρών, με την αναδιάρθρωση της Επιτροπής Σιτηρών με στόχο τη διασφάλιση χαμηλών τιμών και ικανοποιητικών στρατηγικών αποθεμάτων σιτηρών και η υιοθέτηση του Μητρώου Αγροτών για στόχευση των μέτρων αγροτικής πολιτικής.

Ο κ. Κουγιάλης ανέφερε ότι το Υπουργείο στοχεύει στην αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στα πλαίσια του οποίου θα διατεθεί ποσό €243εκατ. Μέσω του Προγράμματος θα δημιουργηθούν 600 νέες θέσεις εργασίες (300 θέσεις για νέους γεωργούς) και θα ενισχυθούν 170 επιχειρήσεις καθώς και 1000 γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες.

“Μέσα στο 2016 προχωρούμε με την προκήρυξη των Μέτρων για επενδύσεις στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, (προϋπολογισμός €20εκ), επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, (προϋπολογισμός €10εκ) και ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών (προϋπολογισμός €3,5εκ)” είπε.

Στόχος, επίσης, ανέφερε, είναι η προώθηση των μέτρων του Προγράμματος «Θάλασσα» 2014-2020, στα πλαίσια του οποίου θα διατεθεί ποσό €53εκ.. Μέσω του Προγράμματος θα δημιουργηθούν 50 νέες θέσεις εργασίες, ενώ θα διατηρηθούν 862 θέσεις και θα δημιουργηθούν ή/και ενισχυθούν συνολικά 35 επιχειρήσεις.

“Θα ήθελα εδώ να σημειώσω ότι με συντονισμένες προσπάθειες πετύχαμε το διπλασιασμό της αρχικής κατανομής πόρων για την Κύπρο και το πρόγραμμα εγκρίθηκε στις 2 Ιουλίου 2015 από την ΕΕ με Ευρωπαϊκή συνεισφορά 40εκ. ευρώ αντί 20εκ.ευρώ” ανέφερε.

Ο κ. Κουγιάλης είπε ότι μέσα στο 2016 θα γίνει η προκήρυξη των Μέτρων για παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, αξιοποίηση των τεχνητών υφάλων, για ανάκαμψη των ιχθυοαποθεμάτων και ενίσχυση του τουριστικού μας προϊόντος, βελτίωση αλιευτικών καταφυγίων και αειφόρο διαχείριση Αλιείας (χορηγίες προς Αλιείς).

Ο κ. Κουγιάλης είπε ότι το 2015 έγινε η ολοκλήρωση και πλήρης απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων, για την περίοδο 2007-2013, τόσο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), όσο και του Προγράμματος για την Αλιεία.

“Η επιτυχία είναι σημαντική για το Υπουργείο, ιδίως εάν ληφθούν υπόψη οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την περίοδο εφαρμογής τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη της εφαρμογής του ΠΑΑ, το 2007 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2013, η απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων έφτανε μόλις το 55%” είπε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι κατά την περίοδο Μάρτιος 2013 – Φεβρουάριος 2016, η αγροτική οικονομία ενισχύθηκε με ποσά πέραν των €343 εκ. Συγκεκριμένα, το 2013 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές στον αγροτικό κόσμο ύψους €112 εκ., το 2014 €105 εκ. και το 2015 πληρωμές ύψους €126εκ.

Επίσης, είπε ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, διαμορφώνει, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το πλαίσιο των κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, ειδικότερα στους τομείς της ενέργειας, μεταφορών, χρήσης γης και αποβλήτων.

Φορολογικές απαλλαγές για αγρότες
——————–

Ερωτηθείς για τις φορολογικές απαλλαγές για τους αγρότες και εάν είναι προϋπόθεση για εγγραφή στο μητρώο γεωργών, ο Υπουργός είπε ότι το θεωρώ προϋπόθεση και πρόσθεσε ότι μόλις έχει το μητρώο στα χέρια του, τότε θα ασχοληθούν με τον Υπουργό Οικονομικών με την απαλλαγή της φορολόγησης της γεωργικής γης στους πραγματικούς αγρότες.

Οι αγρότες στην Κύπρο που απασχολούνται αποκλειστικά με τη γεωργία υπολογίζονται στις 3,000, είπε.

Αναφερόμενος στο μητρώο γεωργών, είπε ότι θα μπορούν να καταχωρούνται οι γεωργοί σε κατηγορίες ανάλογα με ποσό των εισοδημάτων τους που προέρχονται από τη γεωργία προκειμένου να υπάρξει μια στοχευμένη αγροτική πολιτική.

Είπε ότι θα υπάρχουν μέτρα και κίνητρα για όλους.

Η πρόταση ενώπιον του ΥΠΟΙΚ θα είναι απαλλαγή της καλλιεργήσιμης γης που ανήκει σε επαγγελματίες αγρότες.

Αεροψεκασμοί
———
Ερωτηθείς για τους αεροψεκασμούς, είπε ότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, που δεν είναι πρόσφατες, και ότι χθες ασχολήθηκε με το θέμα και η Βουλή.

`Έχω λάβει πολλά παράπονα από διάφορους πολίτες και οργανωμένα σύνολα και θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθεί το θέμα. Δεν θέλω να ενισχύσω τα σενάρια της συνωμοσιολογίας θεωρώ ότι πρέπει να διερευνηθεί το θέμα γι` αυτό ζήτησα από τα αρμόδια τμήματα να συλλέξουν πληροφορίες και να το διερευνήσουν` είπε.

Πρόσθεσε ότι οι αεροψεκασμοί γίνονται και από τις κρατικές υπηρεσίες και από τις βρετανικές βάσεις και θα ζητηθούν πληροφορίες από όλους.

ΕΥΡΩΚΟ και Κίνημα Αλληλεγγύης
—————-
Κληθείς να σχολιάσει την ετοιμότητα του ΕΥΡΩΚΟ για συνεργασία με το Κίνημα Αλληλεγγύης, ο κ. Κουγιάλης είπε ότι πρόκειται για μια πρόταση που θα θέσει ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ στα συλλογικά όργανα – στο Κεντρικό Συμβούλιο και στην Πολιτική Επιτροπή – “για αυτό οφείλω πρώτα να τοποθετηθώ ενώπιον των συλλογικών οργάνων και στη συνέχεια να τοποθετηθώ δημόσια”.

Πηγή: KYΠΕ