Μείωση 0,8% στο ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών στο τέλος Δεκεμβρίου 2015

{loadposition ba_textlink}

Μείωση κατά περίπου 0,8% παρουσίασε το Δεκέμβριο του 2015 το συνολικό ενεργητικό των επενδυτικών οργανισμών (ΕΟ), στα €2.886 εκατομμύρια, από €2.908 εκ. το Σεπτέμβριο του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές καταθέσεις των ΕΟ διαμορφώθηκαν στο τέλος του τριμήνου που έληξε το Δεκέμβριο του 2015 στα €216,7 εκατομμύρια και τα δάνεια τους στα €26,1 εκ., σε σύγκριση με καταθέσεις €216,1 εκ. και δάνεια €28,9 εκ. στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015. Συνολικά υπέβαλαν στοιχεία 73 ΕΟ σε σύγκριση με 67 ΕΟ που υπέβαλαν στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2015.

Το Δεκέμβριο του 2014, το συνολικό ενεργητικό των 83 επενδυτικών οργανισμών που υπέβαλαν στοιχεία ανερχόταν στα €2.551,2 εκ.

Επιπλέον, από το συνολικό ενεργητικό των €2,88 δισ. στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2015, τα €2,37 δισ. αφορά το συνολικό ενεργητικό των ΕΟ Ανοικτού Τύπου και τα €508,7 εκ. το ενεργητικό των οργανισμών Κλειστού Τύπου.

Επίσης, οι μετοχικοί ΕΟ, οι οποίοι επενδύουν κυρίως σε μετοχές και λοιπούς συναφείς τίτλους, διέθεταν συνολικό ενεργητικό στο τέλος Δεκεμβρίου του 2015, ύψους €2,20 δισ., ενώ οι μικτοί ΕΟ, οι οποίοι επενδύουν εξίσου σε μετοχές και χρεόγραφα, διέθεταν ενεργητικό €369,7 εκ.

Τέλος, οι ΕΟ, οι οποίοι επενδύουν κατά κύριο λόγο σε ακίνητη περιουσία, διέθεταν συνολικό ενεργητικό στο τέλος Δεκεμβρίου ύψους €185,4 εκ., ενώ οι ομολογιακοί οργανισμοί, οι οποίοι επενδύουν κατά κύριο λόγο σε χρεόγραφα/ομόλογα, διέθεταν ενεργητικό €25,9 εκ. Οι λοιποί ΕΟ διέθεταν συνολικό ενεργητικό €97,3 εκ.

Πηγή: KYΠΕ