Ο ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ εκφράζει ανησυχία για τα χρονίζοντα προβλήματα του κλάδου

{loadposition ba_textlink}

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Νοσηλευτών και Μαιών, σε επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας Γιώργο Παμπορίδη, εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα προβλήματα που εγείρονται από τους συνδικαλιστικούς φορείς χρονίζουν, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των κρατικών νοσηλευτηρίων τόσο σε διοικητικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, ως αντικείμενο συζήτησης και διαβουλεύσεων χωρίς θετική κατάληξη.

Οι νοσηλευτές και οι μαίες, σημειώνεται, διεκδικούν και αξιώνουν δίκαιη, ισόνομη και ισότιμη εργασιακή και διεπιστημονική μεταχείριση μέσα από τη συμμετοχή τους στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στην ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων, στην υιοθέτηση πρωτοκόλλων, στην καθιέρωση μεθοδολογικής καταγραφής της ποιότητας υπηρεσιών υγείας, στην εφαρμογή σχεδίων φροντίδας και βελτίωσης των δομών κ.α, ειδικά μέσα στα πλαίσια του προτεινόμενου Γε.Σ.Υ. και της αυτονόμησης/αναδιοργάνωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Οι μισθολογικές απολαβές των Νοσηλευτών και των Μαιών, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος, “θα πρέπει να είναι αξιοπρεπώς συγκρίσιμες με όλα τα άλλα συναφή επαγγέλματα εντός και εκτός υπηρεσιών υγείας, να συνάδουν με το πανεπιστημιακό επίπεδο της εκπαίδευσής τους και του επαγγελματισμού τους, αντικατοπτρίζοντας την αντικειμενική αξία της εργασιακής τους συμβολής στις υπηρεσίες υγείας της χώρας μας”.

Οι νοσηλευτές και οι μαίες, αναφέρεται στην επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας, έχουν επιδείξει υψηλό βαθμό κατανόησης και διάθεση συνεργασίας, σε σημείο που αυτό να αγγίζει τα όρια της ανέχειας, στις κατά καιρούς υποσχέσεις για επίλυση των σοβαρών προβλημάτων του τομέα της υγείας, αλλά και κατανόηση και συνεργασία ως προς την εξυγίανση των δημόσιο-οικονομικών δαπανών που επήλθαν με αποκοπές μισθών και αποζημιώσεων.

Επαναλαμβάνουμε, σημειώνεται, ότι “η όποια οικονομική εξυγίανση επιχειρείται από τα όργανα της πολιτείας δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει αιτιολογικό ή ελαφρυντικό έρεισμα στην απαξίωση, μείωση, υποβάθμιση και καθαίρεση του κύρους θεσμοθετημένων και κοινωνικά καθιερωμένων επαγγελμάτων όπως αυτών της Νοσηλευτικής και της Μαιευτικής.”

Πηγή: KYΠΕ