Παραμένουν ευνοϊκές οι προοπτικές των γερμανικών επιχειρήσεις, εκτιμά το Υπ. Οικονομικών

“Οι εξωτερικοί οικονομικοί κίνδυνοι είναι πιθανότατα ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι εταιρείες θα είναι πιο προσεκτικές κατά τους επόμενους έξι μήνες. Όμως, οι συνολικές οικονομικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι ευνοϊκές”, σημειώνει το Υπουργείο στη μηνιαία έκθεσή του για το μήνα Φεβρουάριο.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,3% το τελευταίο τρίμηνο του 2015, παρουσιάζοντας το ίδιο ποσοστό ανάπτυξης με τους προηγούμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Μετά την ανάπτυξη του 0,4% το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο πέρσι, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 1,7% στο σύνολο του 2015, με την επέκταση να καθοδηγείται κυρίως από τις δαπάνες Κυβέρνησης και νοικοκυριών.

“Στο πλαίσιο της αύξησης της απασχόλησης και των προκλήσεων της μετανάστευσης προσφύγων, οι ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες θα συνεχίσουν να αυξάνονται”, αναφέρει το γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών.

“Η κατάσταση στην αγορά εργασίας παραμένει επίσης θετική κατά την έναρξη του έτους. Η απασχόληση αυξάνεται και η ανεργία έχει μειωθεί περισσότερο απότομα και πάλι σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες”, σημειώνει.

Για το 2016, η γερμανική Κυβέρνηση αναμένει ανάπτυξη της τάξης του 1,7%.

Πηγή: ΚΥΠΕ