Το 67% του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά απέκτησε η Cosco

{loadposition ba_textlink}

Στη Cosco περνά το 67% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), καθώς το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), αφού εξέτασε τα τυπικά δικαιολογητικά που εμπρόθεσμα προσκόμισε όπως προβλέπεται από τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, την ανακήρυξε ομόφωνα Προτιμώμενο Επενδυτή για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποσοστού των μετοχών του Οργανισμού.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση πώλησης μετοχών θα υπογραφεί μετά την έγκριση του Ελεγκτικού. Επίσης, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Υπενθυμίζεται πως το συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 67% του ΟΛΠ ανέρχεται στα €368,5 εκατομμύρια.

Πηγή: KYΠΕ