ΥΠΠ: “Προσπάθεια πολιτείας για να γίνουν οι προκλήσεις για νέους ευκαιρίες”

{loadposition ba_textlink}

Ως πολιτεία ανησυχούμε ιδιαίτερα και νοιαζόμαστε για του νέους της Κύπρου, γι’ αυτό και προσπαθούμε να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και να εισαγάγουμε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα έχουν θετικό αντίκτυπο για το μέλλον τους, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής, ο οποίος πρόσθεσε πως ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου αναπτύσσει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, σε μια προσπάθεια αναδόμησης του Οργανισμού, ώστε να επικαιροποιηθούν οι δράσεις του, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες των νέων.

Σε χαιρετισμό του, στην τελετή εγκαινίων των νέων γραφείων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, ο κ. Καδής είπε ότι “βρισκόμαστε στην τελική φάση πριν την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τη νεολαία”, προσθέτοντας πως “η διαδικασία αυτή διαμορφώνει ξεκάθαρα τους στόχους και τις επιδιώξεις μας”.

“Μέσα στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής σημαίνοντα ρόλο θα έχει ο διάλογος και η δημόσια διαβούλευση με τους νέους, ώστε να εισακούονται οι απόψεις και να καταγράφονται οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες τους. Το ζητούμενο παραμένει η λήψη αποτελεσματικών μέτρων και σωστών αποφάσεων για θέματα σημαντικά που χρήζουν βελτίωσης”, είπε.

Επίσης, σημείωσε πως “η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για χάραξη και εφαρμογή μιας Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία εμπίπτει στον κυβερνητικό σχεδιασμό και έχει ως πρωτεργάτη και πρωταγωνιστή τον ΟΝΕΚ”, συμπληρώνοντας ότι “για την επίτευξη των στόχων μας απαιτείται να αξιοποιήσουμε τις δυνάμεις και την εμπειρογνωμοσύνη όλων”.

Ο κ. Καδής είπε ακόμα ότι σταθερός συμπαραστάτης στο έργο του ΟΝΕΚ παραμένει το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να προχωρήσουμε με σταθερά βήματα στη δημιουργία ενός πλαισίου, που να ενδυναμώνει τους νέους μας και να συμβάλλει στην πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή του τόπου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ, Παναγιώτης Σεντώνας, είπε πως πρώτο μέλημα του Οργανισμού ήταν να εκσυγχρονίσει το μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, για να μπορέσει να εργαστεί κατά τρόπο σύγχρονο και αποτελεσματικό, σημειώνοντας ότι έχει καταρτίσει ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, ένα νέο μοντέλο διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού, το οποίο βασίζεται σε μια νέα αποδοτική λειτουργική δομή, στην ολοκληρωμένη διαχείριση της απόδοσης, στη δυναμική αντιμετώπιση των αναγκών των νέων, στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και κυρίως στην εύρυθμη, αποτελεσματική και διαφανή διοίκηση

“Θέλουμε κατ’ αυτό τον τρόπο να πετύχουμε την αποδοτική αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών, τον προσανατολισμό της διοίκησης σε μετρήσιμα αποτελέσματα και την καθιέρωση και εμπέδωση της έννοιας της υπευθυνότητας σε άτομα και τμήματα, τον καθορισμό στρατηγικών στόχων και συγκεκριμένων και ουσιωδών δεικτών απόδοσης, την αξιοποίηση των διαύλων επικοινωνίας που προσφέρει η τεχνολογία πληροφορικής, με σκοπό την άμεση επικοινωνία με όλο το νεανικό πληθυσμό, οργανωμένα και μη οργανωμένα σύνολα νεολαίας και τη διαφανή, κοινωνικά υπόλογη και συμμετοχική διακυβέρνηση”, είπε.

Για τη σύσταση Εθνικής Στρατηγικής για τη νεολαία, η οποία σύντομα θα βρίσκεται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Σεντώνας είπε πως “η Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία θα καθορίζει το εθνικό όραμα για τους νέους μας και θα επιδιώκει την καθιέρωση μιας ολιστικής προσέγγισης για την ενδυνάμωση των νέων της Κύπρου”, συμπληρώνοντας πως “πρόκειται για ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο, το οποίο θα συνδέει όλες τις κρατικές ενέργειες σε θέματα νεολαίας και από το οποίο θα απορρέουν κοινοί στόχοι και αρχές, ενώ θα θέτει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι θα καλύπτουν τους σημαντικότερους τομείς που επηρεάζουν τη ζωή των νέων”.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως “οι πολιτικές και οι αποφάσεις για τους νέους πρέπει να στηρίζονται σε δεδομένα, πρέπει να στηρίζονται στις πραγματικές ανάγκες των νέων, όπως αυτές αποτυπώνονται μέσα από αξιόπιστες έρευνες”, προσθέτοντας πως “η έρευνα δημιουργεί τη δεξαμενή άντλησης δεδομένων, τόσο για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών για τη νεολαία όσο και για τον εντοπισμό «κενών πολιτικής», ιδιαίτερα σε περιπτώσεις νέων από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες”.

Η Αναπληρώτρια Εκτελεστική Γραμματέας του ΟΝΕΚ, Μαρία Μιλτιάδους, αναφέρθηκε στα νέα γραφεία του Οργανισμού, λέγοντας πως το κτίριο που εγκαινιάστηκε σήμερα αποτελείται από τρεις ορόφους, για να προσθέσει πως “είναι αναμφίβολα ένας πολυδύναμος χώρος, ζωντανός και μοντέρνος, φτιαγμένος με τις καλύτερες προδιαγραφές και την προοπτική να γίνει το καταφύγιο των ιδεών μας”.

Απευθυνόμενοι στους νέους είπε: “Αγαπητοί μου νέοι και νέες να γνωρίζετε πως ο Οργανισμός Νεολαίας προσβλέπει στη δική σας στήριξη και συνεργασία με μόνη υπόσχεση να συνεχίσει να προωθεί μέτρα και πολιτικές που να σας θέτουν στο προσκήνιο, εκεί όπου η φωνή σας μπορεί να ακουστεί”.

Πηγή: KYΠΕ