275,5 εκατομμύρια ευρώ στα Ταμεία για Άσυλο, Μετανάστευση, Ενσωμάτωση και Ασφάλεια

{loadposition ba_textlink}

Πάντα σε συνέχεια των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής, ζητώντας άμεση δράση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα και τον λεγόμενο Βαλκανικό Διάδρομο, κάνοντας χρήση όλων των απαραίτητων μέτρων. Ο αρχικός προϋπολογισμός των ταμείων AMIF και ISF έφτανε τα 188,8 εκατομμύρια και κατά συνέπεια το πρώτο θα λάβει 82 εκατομμύρια και το δεύτερο θα λάβει 193,5 για τις άμεσες δράσεις στο πλαίσιο της κρίσης.

Πηγή: KYΠΕ