31 Μαρτίου ανακοινώνονται οι οικονομικές καταστάσεις της Τρ. Κύπρου για το 2015

{loadposition ba_textlink}

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να εξετάσει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 την Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016.

Οι οικονομικές καταστάσεις θα ανακοινωθούν, την ίδια μέρα, μετά το τέλος της χρηματιστηριακής συνάντησης, στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.