Αιτηθείτε αναδιάρθρωση των δανείων σας

{loadposition ba_textlink}

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) καλεί τους επηρεαζόμενους από την κρίση δανειολήπτες να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες τους και να αιτηθούν αναδιάρθρωση των δανείων τους.

«Οι δανειολήπτες και οι τράπεζες πρέπει να καταλάβουν ότι η αναδιάρθρωση είναι ο μόνος τρόπος να λυθούν τα προβλήματα και των δύο, αλλά και της πραγματικής οικονομίας του τόπου», αναφέρεται σε ανακοίνωση του συνδέσμου ο οποίος καλεί τους δανειολήπτες να δίνουν πλήρεις και ακριβείς λεπτομέρειες στις τράπεζες για την περιουσιακή τους κατάσταση και τις πραγματικές τους εισοδηματικές δυνατότητες.

Την ίδια ώρα, ο ΣΥΠΡΟΔΑΤ προσθέτει ότι στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης θα πρέπει να γίνει «αφαίρεση όλων των αντισυμβατικών και παράνομων χρεώσεων που έχει επιβαρυνθεί το δάνειο τους». Διευκρινίζεται εκ νέου ότι «αναδιάρθρωση δεν είναι μια νέα συμφωνία αλλά επανακαθορισμός των όρων της υπάρχουσας συμφωνίας, λόγω της μείωσης των εισοδημάτων των δανειοληπτών», ούτε και πρόκειται για διαδικασία διαιτησίας.

«Καλούμε επίσης τις εταιρείες / δανειολήπτες, να μην αποδέχονται την υπογραφή ομολόγων κυμαινόμενης επιβάρυνσης εάν δεν διασφαλίζουν πλήρως τα συμφέροντα τους προηγουμένως», προστίθεται. Αναφέρεται παράλληλα ότι «είναι σε εξέλιξη διεργασίες μας για να λυθεί το θέμα νομοθετικά όπως επιβάλλεται».

Καλεί επίσης τους δανειολήπτες όπως με επιστολή ζητήσουν «επαναυπολογισμό του υπολοίπου των δανείων τους, αφού αφαιρεθούν όλες οι παράνομες χρεώσεις, μείωση του επιτοκίου στα ευρωπαϊκά επίπεδα, καθώς και άρνηση αποδοχής χρεώσεων τόκων υπερημερίας».

Πηγή: KYΠΕ