Άμεση επιστροφή οικονομικών μεταναστών στην Τουρκία

{loadposition ba_textlink}

Το κλείσιμο της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και βοήθειας στη φύλαξη των συνόρων της, όπως και την άμεση επιστροφή οικονομικών μεταναστών στην Τουρκία, προβλέπει προσχέδιο της απόφασης της σημερινής Συνόδου Κορυφής.

Σύμφωνα με το κείμενο που διέρρευσε, οι 28 έχουν αποφασίσει να διασώσουν τη ζώνη Σένγκεν, με την Ελλάδα να παραμένει εντός της και να λαμβάνει σημαντική οικονομική και υλική βοήθεια από τους Ευρωπαίους για να εποπτεύσει τα σύνορα της, να φιλοξενήσει προσωρινά του πρόσφυγες με ανθρώπινες συνθήκες και να λειτουργήσει η επαναπροώθηση και η μετεγκατάσταση.

Οι 28 φιλοδοξούν να άρουν τους συνοριακούς ελέγχους εντός της ζώνης Σένγκεν πριν από το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα το κείμενο αναφέρει ότι το Συμβούλιο Κορυφής αποφάσισε ότι:

– πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως η συνθήκη της Σένγκεν λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων συνόρων αλλά και τον τερματισμό της προσέγγισης ότι αφήνουμε τους μετανάστες να περάσουν στην επόμενη χώρα. Οι ροές των παράτυπων μεταναστών κατά μήκος της διαδρομής των Δυτικών Βαλκανίων θα τελειώσουν. Η διαδρομή αυτή έχει πλέον κλείσει. Η ΕΕ θα σταθεί δίπλα στην Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε την κατάσταση που έχει προκύψει ως συνέπεια αυτής της εξέλιξης. Αυτή είναι μια συλλογική ευθύνη της ΕΕ που απαιτεί γρήγορη και αποτελεσματική κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και πόρων της ΕΕ και των συνεισφορών των κρατών μελών.

– Απαιτείται δράση προς τις εξής κατευθύνσεις:

– να δοθεί μία άμεση και αποτελεσματική απάντηση στην πολύ δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση η οποία είναι ταχέως αναπτυσσόμενη στο έδαφος. Υποστήριξη έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να παρέχεται από την Ε. Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την Ελλάδα, τα άλλα κράτη μέλη και μη κυβερνητικές οργανώσεις με βάση την αξιολόγηση, από την Επιτροπή και την Ελλάδα, των αναγκών και σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων χαιρετίζουμε την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την παροχή υποστήριξης έκτακτης ανάγκης εντός της ΕΕ και να καλέσει το Συμβούλιο να την εγκρίνει πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου

– παροχή περαιτέρω βοήθειας προς την Ελλάδα για τη διαχείριση των εξωτερικών της συνόρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με την ΠΓΔΜ και την Αλβανία, και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των hotspots, με 100% ταυτοποίηση, καταγραφή και ελέγχους ασφαλείας, καθώς και παροχή επαρκών δυνατοτήτων υποδοχής. Η Frontex θα ξεκινήσει μια πρόσθετη έκκληση για προσωπικό από κράτη μέλη όσο το δυνατόν συντομότερα και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταποκριθούν πλήρως από την 1η Απριλίου το αργότερο. Η Europol θα στείλει γρήγορα προσωπικό σε όλα τα hotspots, να ενισχύσει τους ελέγχους ασφαλείας και να υποστηρίξει τις ελληνικές αρχές στον αγώνα κατά των λαθρεμπόρων. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων χαιρετίζουμε τη δράση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο Πέλαγος, το οποίο άρχισε να λειτουργεί σήμερα, και καλούμε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ να υποστηρίξει ενεργά.

-υποστήριξη στην Ελλάδα για την εξασφάλιση της συνολικής, μεγάλης κλίμακας και fast-track επιστροφών στην Τουρκία όλων των παράνομων μεταναστών που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας, με βάση τη συμφωνία επανεισδοχής Ελλάδας-Τουρκίας και, από την 1η Ιουνίου, της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας.

– επιτάχυνση της εφαρμογής της μετεγκατάστασης για να ανακουφίσει το βαρύ φορτίο που σηκώνει σήμερα η Ελλάδα. Η EASO θα καλέσει τα κράτη μέλη να στείλουν ειδικούς για την υποστήριξη του ελληνικού συστήματος ασύλου και όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταποκριθούν γρήγορα και πλήρως. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να παρέχουν περισσότερες θέσεις για μετεγκατάσταση ως επείγον θέμα. Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σε μηνιαία βάση προς το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των δεσμεύσεων μετεγκατάστασης.

– να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μη μέλη της ΕΕ και να τους παρέχεται κάθε αναγκαία βοήθεια.
-την εφαρμογή των υφιστάμενων δεσμεύσεων επανεγκατάστασης και να συνεχιστεί ένα αξιόπιστο εθελοντικό ανθρωπιστικό πρόγραμμα εισαγωγής με την Τουρκία

– να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα αμέσως σε περίπτωση που ανοίξουν νέα δρομολόγια και να ενταθεί ο αγώνας κατά των λαθρεμπόρων.

– να προωθήσει, ως ζήτημα προτεραιότητας, όλα τα στοιχεία του χάρτη πορείας της Επιτροπής για “επιστροφή στο Σένγκεν», έτσι ώστε να σταματήσει προσωρινά τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της Σένγκεν πριν από το τέλος του έτος.

– Αυτά είναι επείγοντα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο της παρούσας κατάστασης στο έδαφος και θα πρέπει να διατηρούνται υπό αναθεώρηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα της μετανάστευσης κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου ώστε να εδραιώσει περαιτέρω την κοινή ευρωπαϊκή εφαρμογή της συνολικής στρατηγικής για τη μετανάστευση.

Πηγή: KYΠΕ