Ανεκτίμητη αξία ο εθελοντισμός για του τυφλούς

Ζήτημα ανεκτίμητης αξίας θεωρεί την προσφορά εθελοντικών υπηρεσιών  για τους τυφλούς και την πορεία της Οργάνωσης γενικότερα, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών.

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών επισημαίνει ότι από το 1980 εξυπηρετεί τις ανάγκες των ατόμων με οπτική αναπηρία τις Κύπρου, λειτουργώντας υπηρεσίες και διεκδικώντας δικαιώματα για περισσότερους από 3.000 συμπολίτες μας όλων των ηλικιών. Γι αυτό και η εθελοντική προσφορά, είναι η πλέον σημαντική για την επίτευξη των στόχο των Οργάνωσης.

Συγκεκριμένα, η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών ενημερώνει ότι, για την αποτελεσματική εμπλοκή εθελοντών στα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Οργάνωσης, λειτουργεί πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών σύντομης διάρκειας με εργαστήρι, ενημέρωση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και πρακτικές συμβουλές συμμετοχής στους αγώνες διεκδίκησης τους.

«Η αποτελεσματική εμπλοκή εθελοντών στις δραστηριότητες της μεγάλης αυτής οικογένειας προϋποθέτει την ανελλιπή ενημέρωση για τις διάφορες δραστηριότητες της Οργάνωσης, την κατάθεση απόψεων από μέρους των ίδιων των εθελοντών και την εφαρμογή πολιτικής μέγιστης ασφάλειας και ίσων ευκαιριών επιστράτευσης με βάση μια αμοιβαία σχέση.

Οι εθελοντές έχουν εμπλοκή σε όλες τις υπηρεσίες και τα προγράμματα που λειτουργεί η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, συνεισφέροντας σε διάφορες δραστηριότητες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εξής:

Συνοδεία τυφλών και βοήθεια για διεκπερέωση καθημερινών εργασιών (ψώνια, τράπεζα και διάφορες άλλες υπηρεσίες). Συνοδεία τυφλών σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις. Συνοδεία τυφλών σε αθλητικά πρωταθλήμάτα και αθλητικές διοργανώσεις. Συνοδεία τυφλών σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριοτήτες και εκπαιδευτικές εκδρομές. Ειδικές βιβλιοθήκες και υπηρεσίες μεταγραφώνΠρογράμματα ενημέρωσης και πληροφόρησης. Ετοιμασία και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τυφλούς. Βοήθεια σε προγράμματα προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Βοήθεια στα Εργαστήρια κατασκευής ειδών καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνημάτων και συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάθεσης τους.