«Αποστολή Νερό» στο γήπεδο του Εθνικού Άχνας από το Ίδρυμα της Coca-Cola

{loadposition ba_textlink}

• Ετήσια εξοικονόμηση 1.000.000 λίτρων νερού
Λευκωσία, 10/03/2016 – Το γήπεδο του Εθνικού στο Δασάκι της Άχνας γίνεται το πρώτο γήπεδο ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής στην Κύπρο που ανακυκλώνει και επαναχρησιμοποιεί το γκρίζο νερό που καταναλώνει, χάρη στο πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο «Αποστολή Νερό». Το τετραετές πρόγραμμα ξεκίνησε το 2013 και χρηματοδοτείται με το ποσό των 680.000 δολαρίων αποκλειστικά από το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), το οποίο στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Υλοποιείται από το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) σε συνεργασία με το σύστημα της Coca-Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca-Cola Company).
Η εγκατάσταση του συστήματος ανακύκλωσης γκρίζου νερού δυναμικότητας 5.000 λίτρων ημερησίως ολοκληρώθηκε το 2015. Πλέον, το γήπεδο του Εθνικού Άχνας αξιοποιεί τη μεγάλη ποσότητα νερού που καταναλώνεται στα ντους και τους νιπτήρες των αποδυτηρίων που χρησιμοποιούν καθημερινά περίπου 200 αθλητές όλων των ηλικιών, για να συμπληρώσει, κατόπιν κατάλληλης επεξεργασίας, τις καθημερινές ανάγκες για άρδευση των γύρω πράσινων χώρων και του χορτοτάπητα των δύο του σταδίων.

Τα οφέλη από την εγκατάσταση του συστήματος είναι πολλαπλά και πολύ σημαντικά, τόσο σε περιβαλλοντικό, όσο και σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιτυγχάνεται ετήσια εξοικονόμηση 1.000.000 λίτρων νερού, ποσότητα που ισοδυναμεί με το σύνολο της οικιακής κατανάλωσης των αθλητών αυτών για έναν ολόκληρο μήνα. Η ανακύκλωση του νερού συνεπάγεται μείωση στην κατανάλωση πόσιμου νερού και στην άντληση υπόγειου νερού καθώς και μείωση του όγκου των λυμάτων προς το αποχετευτικό σύστημα. Παράλληλα, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας για την άντληση νερού γεώτρησης, και συνεπώς οι εκπομπές αερίων διοξειδίου του άνθρακα, οι λογαριασμοί κατανάλωσης ενέργειας και οι λογαριασμοί υδατοπρομήθειας.

Ο Διευθυντής Κύπρου της Α/φοί Λανίτη, κ. Χριστόδουλος Χριστοδουλάκης, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» και την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου για την τοπική μας κοινότητα. Το γήπεδο του Εθνικού αποτελεί πρότυπο χρήσης μη συμβατικών υδάτινων πόρων, σε μια χώρα φτωχή σε αποθέματα νερού, όπως η δική μας. Μέσω του προγράμματος «Αποστολή Νερό» δίνουμε λύσεις σε ένα πραγματικό πρόβλημα της Κύπρου, αυτό της λειψυδρίας, και παράλληλα φιλοδοξούμε να εμπνεύσουμε μια πιο υπεύθυνη κουλτούρα γύρω από τη σωστή χρήση του νερού, εξασφαλίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές».
Η Α/φοί Λανίτη και η Coca-Cola μεταφράζουν τη δέσμευσή τους για την προστασία των υδάτινων πόρων σε ουσιαστική και έμπρακτη δράση, μέσω των έργων του προγράμματος «Αποστολή Νερό». Εκτός από το πρόσφατο έργο στο Γήπεδο της Άχνας, έχουν εγκατασταθεί ή αποκατασταθεί ως τώρα, με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola και σε συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), άλλα 13 συστήματα ανακύκλωσης γκρίζου νερού και ένα ακόμα σύστημα συλλογής βρόχινου νερού, σε κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και σχολεία. Μέσω των έργων που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, επιστρέφονται συνολικά στην τοπική κοινωνία 3.000.000 λίτρα νερού ετησίως, που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται κυρίως για δευτερεύουσες χρήσεις.
Παράλληλα έχει αναπτυχθεί από την εκπαιδευτική ομάδα MEdIES του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, ένα σύγχρονο, ευέλικτο εκπαιδευτικό υλικό για τους μη συμβατικούς υδατικούς πόρους στην Κύπρο, και περισσότεροι από 212 εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί για την κατάλληλη εφαρμογή του στους μαθητές τους, με στόχο την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς για την ορθή χρήση του νερού και την εξοικονόμησή του. Επίσης, το πρόγραμμα έχει επενδύσει στην τεχνική επιμόρφωση μηχανικών και επαγγελματιών στο χώρο της κατασκευής, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής τεχνογνωσίας σε συστήματα μη συμβατικών υδατικών πόρων και καινοτόμες τεχνολογίες νερού. Περισσότεροι από 23.000 κάτοικοι έχουν επωφεληθεί από τις συνολικές δράσεις του Προγράμματος.
Το Ίδρυμα της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) έχοντας δεσμευτεί να επιστρέφει ετησίως στις τοπικές κοινωνίες το 1% των καθαρών κερδών, πραγματοποίησε μέσα στο 2015 δωρεές συνολικού ύψους 84,5 εκατ. δολαρίων σε περίπου 300 οργανισμούς κοινωνικής δράσης παγκοσμίως, πιστό στη δέσμευσή του να αποτελεί ενεργό κομμάτι των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Τα χρήματα αυτά θα ωφελήσουν άμεσα περίπου 70 χώρες και τοπικές κοινότητες, με το 95% των δωρεών να κατευθύνεται σε δράσεις που αφορούν την ενίσχυση των γυναικών, το νερό και το «ευ ζην» (ευεξία) και αποτελούν τον πυρήνα των προτεραιοτήτων της Coca-Cola για βιώσιμη ανάπτυξη.

###

Σχετικά με το Πρόγραμμα «Αποστολή Νερό»
Το τετραετές πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό» ξεκίνησε το 2013 και χρηματοδοτείται με το ποσό των 680.000 δολαρίων αποκλειστικά από το Ίδρυμα της Coca-Cola στην Ατλάντα των ΗΠΑ, το οποίο στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα τοπικών κοινωνιών σε όλο τον κόσμο. Υλοποιείται από το διεθνή οργανισμό Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med) σε συνεργασία με το σύστημα της Coca-Cola στην Κύπρο (Α/φοί Λανίτη και The Coca-Cola Company). Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου και το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό & την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE)/δίκτυο MEdIES.

Σχετικά με το Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med)
Το Global Water Partnership – Mediterranean (GWP-Med), με έτος ίδρυσης το 2002, είναι το Μεσογειακό Σκέλος του διακυβερνητικού οργανισμού Global Water Partnership. Με στόχο την ασφάλεια υδατικών πόρων στη Μεσόγειο, το GWP-Med προωθεί δράσεις και δοκιμαστικά πρότυπα και ενισχύει την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με την ολοκληρωμένη διαχείριση και τη βιώσιμη χρήση των υδατικών πόρων στην περιοχή.
Δραστηριοποιούμενο σε περιφερειακό, εθνικό, τοπικό και διασυνοριακό επίπεδο, το GWP-Med προσφέρει τεχνική υποστήριξη στη διαμόρφωση πολιτικών, διευκολύνει το διάλογο σχετικά με την υδατική ασφάλεια και την ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων και εφαρμόζει δράσεις επίδειξης. Τα θέματα που στοχεύει περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων διακυβέρνησης με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών ή υδάτινων πόρων με διασυνοριακό χαρακτήρα, τη διαχείριση των μη συμβατικών υδατικών πόρων και σε αστικό επίπεδο, τη διαχείριση της ζήτησης νερού, τη σχέση νερού – τροφής – ενέργειας – περιβάλλοντος, τη διαχείριση υπόγειων υδάτινων πόρων, τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, την εκπαίδευση, την ενίσχυση των ικανοτήτων και τη δικτύωση με στοχευμένες ομάδες εταίρων, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν αποφάσεις, κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επιπλέον, το GWP-Med προσεγγίζει οριζόντια ζητήματα που άπτονται περισσότερων πολιτικών, όπως αυτά των φύλων, της ισότητας, των νέων και της φτώχειας.
Σχετικά με το The Coca-Cola Foundation:

Το The Coca-Cola Foundation είναι το παγκόσμιο φιλανθρωπικό Ίδρυμα της The Coca-Cola Company. Από την ίδρυσή του, το 1984, το Ίδρυμα έχει διαθέσει περισσότερα από 820 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για την υποστήριξη βιώσιμων κοινωνικών πρωτοβουλιών σε όλο τον κόσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το The Coca-Cola Foundation, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
www.coca-colacompany.com/our-company/the-coca-cola-foundation

Σχετικά με το Σύστημα της Coca-Cola στην Κύπρο
Αφοί Λανίτη
Η εταιρεία Αφοί Λανίτη δραστηριοποιείται εδώ και 72 χρόνια στην κυπριακή αγορά και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία των μη αλκοολούχων ποτών. Αποτελεί μέλος του πολυεθνικού Ομίλου Coca-Cola HBC, του δεύτερου μεγαλύτερου εμφιαλωτή, παγκοσμίως, προϊόντων της εταιρείας The Coca-Cola Company, αλλά και αναψυκτικών προϊόντων εν γένει, με διεθνή παρουσία σε 28 χώρες, όπου εξυπηρετεί περισσότερους από 581 εκατομμύρια ανθρώπους.
Η Αφοί Λανίτη μέσω των εγκαταστάσεων της στην Κύπρο που περιλαμβάνουν γραμμές παραγωγής και μονάδες διανομής, παράγει, διανέμει και εμπορεύεται προϊόντα της The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Powerade, Nestea, τον έτοιμο προς πόση καφέ illycafe, τα mixers Schweppes, καθώς και δικά της προϊόντα, που περιλαμβάνουν τις σειρές χυμών και γάλακτος Λανίτης, το φυσικό νερό ΚΥΚΚΟΣ, το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΥΡΑ, και τα ενεργειακά ποτά Monster, ενώ διανέμει τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΦΑΓΕ και Pittas.
http://www.coca-colahellenic.com.cy/

The Coca-Cola Company

Η The Coca-Cola Company είναι η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στον κόσμο, με περισσότερα από 500 εμπορικά σήματα, ενώ βρίσκεται ανάμεσα στους 10 κορυφαίους εργοδότες παγκοσμίως. Μέσω του μεγαλύτερου συστήματος διανομής, καταναλωτές σε περισσότερες από 200 χώρες απολαμβάνουν τα προϊόντα της περισσότερες από 1,9 δισ. φορές την ημέρα, μέσα από ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Παράλληλα, διατηρώντας τη δέσμευσή της για διαμόρφωση βιώσιμων κοινωνιών, η The Coca-Cola Company επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, υποστηρίζουν τον ενεργό και υγιεινό τρόπο ζωής και ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται.
Η The Coca-Cola Company δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσμο ως «Σύστημα», σε συνεργασία με τους κατά τόπους εμφιαλωτές της (300 εμφιαλωτές παγκοσμίως), οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή / εμφιάλωση, καθώς και για την πώληση / φυσική διανομή των προϊόντων της.
Στην Κύπρο, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Α/φοί Λανίτη που, μαζί με την Coca-Cola, αποτελούν το «Σύστημα» της Coca-Cola.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τhe Coca-Cola Company, επισκεφτείτε το Coca-Cola Journey www.coca-colacompany.com, ακολουθήστε μας στο Twitter στο twitter.com/CocaColaCo, επισκεφθείτε το www.coca-colablog.com, ή βρείτε μας στο Linkedin, στο www.linkedin.com/company/the-coca-cola-company

Σχετικά με τον Εθνικό Άχνας
Ο Εθνικός Άχνας είναι κυπριακή ποδοσφαιρική ομάδα Β’ κατηγορίας που ιδρύθηκε το 1968. Η έδρα της ομάδας βρίσκεται στο χωριό «Άχνα» της επαρχίας Αμμοχώστου, ωστόσο από το 1974 δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής. Το 1974, στην περιοχή Δασάκι Άχνας εγκαταστάθηκαν οι κάτοικοι του χωριού, μαζί με πολλούς άλλους πρόσφυγες άλλων περιοχών που είχαν καταφύγει αρχικά στην Άχνα όταν είχαν καταληφθεί οι δικές τους περιοχές. Το Στάδιο Εθνικού Άχνας αποτελεί πια έδρα της ομάδας και κατασκευάστηκε το 1997. Χρησιμοποιείται κυρίως για ποδοσφαιρικούς αγώνες και προπονήσεις και έχει χωρητικότητα 7.000 θέσεων.