Αύξηση 0,4% παρουσίασε το κυκλικά διορθωμένο ΑΕΠ στην Κύπρο το τελευταίο τρίμηνο του 2015

{loadposition ba_textlink}

Αντίστοιχα στην ευρωζώνη το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% και κατά 0,4% στην ΕΕ των 28 κατά το τέταρτο τρίμηνο, σε σχέση με το τρίτο.
Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους το εποχιακά διορθωμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% στην ευρωζώνη και κατά 1,8% στην ΕΕ των 28.

Ανάμεσα στα κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2015, τα υψηλότερα στοιχεία κατέγραψαν η Σουηδία (+1,3%), η Εσθονία (+1,2%), η Πολωνία και η Βουλγαρία (+1,1%), η Ουγγαρία και η Σλοβακία ( +1.0%). Μειώσεις κατεγράφησαν στην Κροατία (-0,5%), την Λετονία (-0,3%) και το ΑΕΠ στην Τσεχία παρέμεινε σταθερό.

Στα ποιοτικά στοιχεία που παραθέτει η eurostat αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το ίδιο τρίμηνο του 2015, αυξήθηκε η οικιακή κατανάλωση κατά 0,2% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ των 28, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2% στην ευρωζώνη και κατά 0,5% στην ΕΕ, οι εισαγωγές κατά 0,9% και 1,1% αντίστοιχα, η οικιακή κατανάλωση είχε θετικό αντίκτυπο +0,1% και +0,2% στο ΑΕΠ αντίστοιχα και η συμβολή του εξωτερικού ισοζυγίου στην ανάπτυξη παρέμεινε αρνητική και στις δύο ζώνες.

Πηγή: KYΠΕ