Διαγωνισμός για εξεύρεση συμβούλων για αξιοποίηση των κρατικών ακινήτων στο Τρόοδος

{loadposition ba_textlink}

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων προκήρυξε την Παρασκευή διαγωνισμό για πρόσληψη ανεξάρτητων εξειδικευμένων συμβούλων για την διαδικασία εμπορικής αξιοποίησης των κυβερνητικών ακινήτων στο Τρόοδος.

Ο διαγωνισμός προνοεί συμβόλαιο 36 μηνών με σταθερή αμοιβή €500.000, καθώς και τέλος επιτυχίας το οποίο θα είναι ποσοστό που θα καθοριστεί επί της συνολικής συναλλαγής και των εσόδων της Κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει το μέγιστο ποσό που θα καταβληθεί δεν θα υπερβαίνει το €1,75 εκατομμύριο.

Η καταβολή της σταθερής αμοιβής δεν γίνεται εφάπαξ αλλά καθορίζεται από χρονοδιαγράμματα και την κατάθεση των παραδοτέων εκθέσεων.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο διαγωνισμός αφορά στην πρόσληψη ενός γνωστού ανεξάρτητου συμβούλου με εκτεταμένη εμπειρία, προκειμένου να παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες αναφορικά με την μακροχρόνια ανάπτυξη των κυβερνητικών ακινήτων του Τροόδους και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε συγκεκριμένα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία στο Τρόοδος, είτε μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης, ή/και αδειοδότησης ή και δικαίωμα χρήσης/εκμετάλλευσης.

Η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών λήγει στις 26 Απριλίου.

Πηγή: KYΠΕ