Διασύνδεση πανεπιστημίων με αγορά εργασίας ενέκρινε το Υπουργικό

{loadposition ba_textlink}

 

Καινοτόμο στοιχείο στο νέο έργο είναι και η παροχή προς τον ασκούμενο φοιτητή ενός κατ’ αποκοπή ποσού, που δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €150 ανά μήνα, για κάλυψη βασικών αναγκών, όπως τα μεταφορικά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, για την υλοποίηση του έργου είχε γίνει σύμπραξη των οκτώ Πανεπιστημίων της Κύπρου, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργήθηκαν οκτώ πρότυπα γραφεία διασύνδεσης με κύριες αρμοδιότητες την επικοινωνία και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων.

Το εγχείρημα εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με τον Επιχειρηματικό Κόσμο» για την περίοδο 2014-2020.

Όπως αναφέρεται, το έργο συνάδει με τις αναπτυξιακές ανάγκες και προοπτικές της Κύπρου, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, στην τόνωση της επιχειρηματικής καινοτομίας και στη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται ενδεικτικά στα €7,2 εκ. και θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατά 15% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Προστίθεται ότι για να καταστεί η εξάμηνη περίοδος άσκησης ουσιαστική και αποδοτική, το Υπουργείο Παιδείας προτείνει την εισαγωγή μιας καινοτόμου προσέγγισης με τον καθορισμό ειδικού μέντορα εντός των επιχειρήσεων, που θα είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση του ασκούμενου φοιτητή.

Επιπρόσθετα, στις επιχειρήσεις που θα διαθέτουν προσωπικό σε ρόλο μέντορα, θα καταβάλλεται συμβολική επιχορήγηση ως ελάχιστο κίνητρο.

Αναφέρεται εξάλλου ότι διευρύνεται η ένταξη της πρακτικής άσκησης σε αριθμό προγραμμάτων σπουδών, στα οποία δεν ήταν ενταγμένη μέχρι σήμερα.

Η σταδιακή επέκταση του θεσμού θα στηριχτεί και από τα ίδια τα Πανεπιστήμια, τα οποία θα επικεντρωθούν, μέσα από τα προγράμματα σπουδών και τις τοποθετήσεις σε τομείς με αναπτυξιακή προοπτική, όπως οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, ο τουρισμός, η έρευνα και η καινοτομία, το περιβάλλον.

Πηγή: KYΠΕ