Δικαστήριο ΕΕ:Τα κράτη έχουν δικαίωμα να προωθούν αιτούντες άσυλο σε ασφαλείς τρίτες χώρες

{loadposition ba_textlink}

Ανεξαρτήτως του αν είναι ή όχι υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεως, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από την έδρα του Δικαστηρίου, στο Λουξεμβούργο, λίγες ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου για το προσφυγικό, “κάθε κράτος μέλος μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής, ακόμη και αφότου αναγνωρίσει ότι είναι υπεύθυνο να εξετάσει την αίτηση, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, και αναλάβει εκ νέου τον αιτούντα.”

Ειδικότερα το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι, στις περιπτώσεις που το υπεύθυνο κράτος μέλος αναλαμβάνει εκ νέου αιτούντα διεθνή προστασία, ο κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ δεν επιβάλλει σε αυτό την υποχρέωση να ενημερώνει το κράτος μέλος το οποίο προβαίνει στη μεταφορά (εν προκειμένω, την Τσεχική Δημοκρατία) σχετικά με την εθνική του νομοθεσία, που διέπει την προώθηση των αιτούντων διεθνούς προστασίας προς τρίτες ασφαλείς χώρες ή την πρακτική που ακολουθούν σχετικά οι Αρχές του.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, “το δικαίωμα του αιτούντος διεθνή προστασία να ζητήσει να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αιτήσεώς του, είτε στο πλαίσιο της διαδικασίας που διεκόπη προηγουμένως, είτε στο πλαίσιο νέας διαδικασίας, χωρίς η σχετική αίτηση να θεωρηθεί ως νέα αίτηση διεθνούς προστασίας, δεν στερεί από το υπεύθυνο κράτος μέλος τη δυνατότητα να απορρίψει την αίτηση διεθνούς προστασίας ως απαράδεκτη”, ούτε του επιβάλλει την υποχρέωση να συνεχίσει την εξέταση της αιτήσεως από ορισμένο στάδιο της διαδικασίας.

Η απόφαση του Δικαστηρίου ήρθε μετά από εξέταση σχετικής υπόθεσης αιτούντα άσυλο στην Ουγγαρία, και οι επιπτώσεις της μελετώνται από τις κοινοτικές υπηρεσίες.

Πηγή: KYΠΕ