Δικαστήριο ΕΕ: Η Ελλάδα οφείλει να πάρει πίσω παράνομες αργοτικές ενισχύσεις ύψους 425 εκ. ευρώ

{loadposition ba_textlink}

Ο ΕΛΓΑ είναι φορέας του Δημοσίου, ο οποίος έχει ως σκοπό την ασφάλιση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Αυτό αποφάσισε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ, απορρίπτοντας ελληνική προσφυγή περί του αντιθέτου, κατά της απόφασης για ανάκτηση που είχε επιβάλει στη χώρα η Κομισιόν.

Τα χρήματα αφορούσαν ζημίες οφειλόμενες σε φυσικούς κινδύνους και τα έλαβαν περί τους 800.000 Έλληνες αγρότες (500 ευρώ έκαστος). Η Ελλάδα ισχυρίστηκε ότι τα χρήματα προέρχονταν από ασφαλιστικές εισφορές τους.

Η Κομισιόν το Δεκέμβρη του 2011 έκρινε τις αποζημιώσεις αυτές ως “παράνομες κρατικές ενισχύσεις μη συμβατές με την εσωτερική αγορά” και διέταξε τις ελληνικές αρχές να τις ανακτήσουν.

Αρχικά το 2012, ο Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ ανέστειλε την εκτέλεση της αποφάσεως, όμως το Γενικό Δικαστήριο, το 2014, απέρριψε την προσφυγή επί της ουσίας. Η Ελλάδα άσκησε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναστολής εκτελέσεως καθώς “η αίτηση αναιρέσεως δεν ήταν εκ πρώτης όψεως βάσιμη” και η απόφαση της Κομισιόν πρέπει πλέον να εκτελεσθεί.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, “το Δικαστήριο επισημαίνει καταρχάς ότι η είσπραξη των εισφορών των αγροτών από το Δημόσιο και η εισαγωγή τους στον κρατικό προϋπολογισμό, πριν αυτές αποδοθούν από το Δημόσιο στον ΕΛΓΑ, αρκούν για να θεωρηθεί ότι οι παροχές που χορηγεί ο ΕΛΓΑ προέρχονται από κρατικούς πόρους”.

Δεδομένου, επίσης, ότι οι πληρωμές που κατέβαλε ο ΕΛΓΑ ήταν ανεξάρτητες των εισφορών που είχαν καταβάλει οι αγρότες, οι πληρωμές αυτές συνιστούσαν πλεονέκτημα το οποίο δεν θα είχαν οι δικαιούχοι υπό κανονικές συνθήκες αγοράς και, επομένως, είχαν επιπτώσεις στον ανταγωνισμό.

Πηγή: KYΠΕ