‘Εκκληση στους δημότες για έκδοση άδειας κατοχής σκύλων απευθύνει ο Δήμος Λάρνακας

{loadposition ba_textlink}

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Λάρνακας αναφέρει ότι «σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας οι κάτοχοι σκύλων έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίσουν άδεια/ες κατοχής για το/ους σκύλο/ους τους, εφόσον το/α αναφερόμενο/α ζώο/α σας είναι ηλικίας έξι (6) μηνών και άνω. Η άδεια κατοχής σκύλου ισχύει για ένα χρόνο, από την ημερομηνία έκδοσής της».

Προστίθεται ότι «οι κάτοχοι σκύλων καλούνται να φροντίσουν το ταχύτερο για την εξασφάλιση της/ων αναγκαίας/ων άδειας/ών από τα Γραφεία της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Δήμο Λάρνακας στη γωνία της οδού Νικολάου Λανίτη και Λεωφόρου Αθηνών στον 3ον όροφο».

Για την έκδοση / ανανέωση της/ων αναφερόμενης/ων άδειας/ών είναι αναγκαία η προσκόμιση της άδειας / ες για το προηγούμενο έτος εάν υπάρχει/ουν, έντυπο σήμανσης σκύλου (Microchip) από τον κτηνίατρο, δελτίο παρακολούθησης και εμβολίων του/ων σκύλου/ων από τον κτηνίατρο και πιιστοποιητικό/α Εγγραφής του/ων ζώου/ων συντροφιάς στο μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών».

Στην ανακοίνωση του Δήμου Λάρνακας αναφέρεται επίσης ότι «δικαίωμα κατοχής σκύλου έχουν άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών, τα δικαιώματα για την αναφερόμενη άδεια είναι €20,50 για αρσενικό, θηλυκό, ή στειρωμένο σκύλο. Για επικίνδυνες φυλές (America Pit Bull, Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brazileiro, Japanese Tossa) τα δικαιώματα είναι €170. Σημειώνεται ότι οι σκύλοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία (επικίνδυνες φυλές) πρέπει να στειρώνονται βάσει Νόμου. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει πινακίδα στην εξώπορτα / καγκελόπορτα του σπιτιού/υποστατικού που να αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΥΛΟΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν επικοινωνώντας με τα τηλέφωνα 24816557, 24816583 και 24366616, Δευτέρα – Παρασκευή, 07:30 – 15:00.

Σημειώνεται ότι «στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανταπόκριση προς τα ανωτέρω, ο Δήμος Λάρνακας δεν θα έχει άλλη επιλογή από τη λήψη των προβλεπόμενων, από τη σχετική Νομοθεσία, μέτρων».

Πηγή: KYΠΕ