Έκθεσης υλοποίησης της Σύμβασης του ΟΗΕ για δικαιώματα των ΑμεΑ στην Κύπρο

{loadposition ba_textlink}

Iδρύθηκε πρόσφατα η Παγκύπρια Συμμαχία για την Αναπηρία, μετά από πρωτοβουλία της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), η οποία θα ετοιμάσει τη δική της Έκθεση (“shadow report”), με θέμα την υλοποίηση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Κύπρο.

Σε ανακοίνωσή της, η ΚΥΣΟΑ αναφέρει ότι στην Έκθεση θα περιλαμβάνονται οι απόψεις των ίδιων των ατόμων με αναπηρίες και των Οργανώσεών τους, αναφορικά με την πρόοδο που έγινε σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας μας, κάτω από τη Σύμβαση του ΟΗΕ, για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τη μέχρι τώρα πορεία της υλοποίησής της.

Η Έκθεση σε μορφή “shadow report”, εκτός από καθιερωμένο ανά το παγκόσμιο εργαλείο έκφρασης της αρχής “τίποτα για εμάς χωρίς εμάς” αποτελεί πλέον ένα από τους σημαντικότερους τρόπους ενεργούς συμμετοχής των Οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες στη διαδικασία αξιολόγησης των χωρών από την Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 34 της Σύμβασης.

Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, μέσω της Έκθεσης της η Συμμαχία θα επιδιώξει την παροχή πληροφοριών προς την Επιτροπή, σε συνέχεια της πρώτης Εθνικής Έκθεσης, που υποβλήθηκε σε αυτούς από την Κυβέρνηση της χώρας μας τον Ιούλιο του 2013, με σκοπό τη διασφάλιση ότι η Επιτροπή θα έχει ενώπιον της όσον το δυνατό πιο ολοκληρωμένη εικόνα, για την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης στην Κύπρο.

Πηγή: KYΠΕ