Ενημερωτική Συνάντηση – ¨Το Γενικό Σύστημα Υγείας και η πορεία μέχρι σήμερα¨- 24/03/16