Επιβεβαιώνει την αξιολόγηση του για την Κύπρο στο BB-/B ο S&P’s

{loadposition ba_textlink}

Ο οίκος αξιολόγησης Standard and Poor`s επιβεβαίωσε την Παρασκευή τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου στο BB-/B, διατηρώντας τις προοπτικές σε θετικό ορίζοντα.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι επιβεβαιώνει «τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της Κύπρου σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο BB-/B. Η προοπτική είναι θετική» προσθέτει.

«Η θετική προοπτική αντανακλά την άποψή μας ότι θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε την αξιολόγηση αυτή τη χρονιά εάν η οικονομική επίδοση ξεπεράσει τις προσδοκίες μας σε πραγματικούς και ονομαστικούς όρους, συνοδευόμενη από μια μείωση των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων του χρηματοπιστωτικού τομέα» αναφέρει ο οίκος.

Όπως σημειώνει, με την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το Μάρτιο του 2016, αναμένει πως η κυπριακή οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό πέραν του 2% σε πραγματικούς όρους την περίοδο 2016-2019, ενισχύοντας παράλληλα τη δημοσιονομική της θέση και μειώνοντας το δημόσιο χρέος.

«Το ψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένει, κατά την άποψή μας, η βασική ανησυχία για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομική επίδοση», σημειώνει ο S&P`s.

Ο οίκος εκτιμά ότι η ανάκαμψη της Κύπρου αντανακλά την ανθεκτικότητα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, του τουρισμού, και τη σταδιακή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης, που υποστηρίζεται από την υποτίμηση του ευρώ και τη μείωση των τιμών του πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, αναφέρει, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ο τομέας των κατασκευών συνεχίζουν να επιδρούν ως τροχοπέδη στην οικονομική ανάκαμψη.

Ο οίκος εκφράζει την εκτίμηση ότι επενδυτικά έργα, όπως το καζίνο και το τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών, θα συμβάλουν θετικά στην εσωτερική ζήτηση τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον οίκο S&Ps, η ανεργία θα υποχωρήσει κάτω από το 13% μέχρι το 2018.

Λαμβάνει επίσης υπόψη την πιθανότητα επανένωσης του νησιού, που θα έχει σημαντική θετική συμβολή στο ρυθμό ανάπτυξης της χώρας, όπως αναφέρει, έστω και αν παρουσιαστούν αρχικά δημοσιονομικές και εξωτερικές προκλήσεις.

Ο οίκος αναμένει ακόμα ότι η δημοσιονομική θέση της Κύπρου θα βελτιωθεί και ότι θα καταγραφούν πλεονάσματα.

«Ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2016, δεν αναμένουμε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει με μέτρα μείωσης του ελλείμματος. Αντίθετα αναμένουμε ότι η δημοσιονομική θέση της Κυβέρνησης θα βελτιωθεί από τη σταδιακή μείωση των ανεργιακών επιδομάτων και την αύξηση των κυκλικών εσόδων στο πλαίσιο της συνεχούς οικονομικής ανάκαμψης» αναφέρει.

Προσθέτει δε πως αναμένει η Κυβέρνηση να προχωρήσει με τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας που σχετίζεται κυρίως με το μισθολογικό κόστος, και τη μεταρρύθμιση του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας.

Προβλέπει επίσης ότι το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα μειωθεί κάτω από το 80% του ΑΕΠ μέχρι το 2016 και ότι οι πληρωμές τόκων θα κυμανθούν γύρω στο 6,3% των εσόδων της γενικής κυβέρνησης την περίοδο 2016-2019.

Σύμφωνα με τον οίκο, το επιτόκιο που πληρώνει η Κύπρος για τις υποχρεώσεις της στον ΕΜΣ είναι αρκετά πιο χαμηλό από το αναμενόμενο κόστος χρηματοδότησης μέσω των αγορών.

Εκφράζει επίσης την εκτίμηση ότι η μη συμπερίληψη των κυπριακών ομολόγων στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του δημοσίου της ΕΚΤ δεν θα εμποδίσει την πρόσβαση της Κύπρου στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο S&P’s αναφέρει ότι η υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους, ωστόσο, προσθέτει, πως η πώληση της Cyta είναι απίθανο να ολοκληρωθεί πριν τις εκλογές του Μαΐου, ενώ σημειώνει πως η ιδιωτικοποίηση της ΑΗΚ έχει ακυρωθεί.

«Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα παραμένει βασικός κίνδυνος, κατά τη γνώμη μας. Η επιδείνωση στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού τομέα ενδεχομένως να κορυφώθηκε» αναφέρει ο οίκος, εκτιμώντας πως «οι προοπτικές για ανάκαμψη εντός του 2016 έχουν βελτιωθεί».

Σημειώνει πως παρόλο που αναμένει ότι η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις εκποιήσεις και των διαδικασιών αφερεγγυότητας θα βελτιώσουν την κατάσταση, μαζί με μια σημαντική αύξηση της δυνατότητας των τραπεζών να διαχειριστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, πιστεύει εντούτοις ότι η πρόοδος θα είναι αργή.

Με δεδομένο το ψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων, μπορεί, σύμφωνα με τον οίκο S&P’s, να χρειαστούν πιο αποφασιστικά μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος.

«Η θετική προοπτική αντανακλά τη θέση μας ότι θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε την αξιολόγηση αυτή τη χρονιά εάν η οικονομική ανάκαμψη ξεπεράσει τις προσδοκίες μας σε πραγματικούς και ονομαστικούς όρους. Θα μπορούσαμε επίσης να ανεβάσουμε την αξιολόγηση εάν οι κυπριακές τράπεζες επιταχύνουν τη διαδικασία μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς τους. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, θα μας οδηγούσε στην εκτίμηση ότι οι νομισματικές και πιστωτικές συνθήκες στην Κύπρο συγκλίνουν με αυτές της ευρωζώνης», αναφέρει οι οίκος.

Καταλήγοντας, προσθέτει ότι θα κατέβαζε την αξιολόγηση εάν υπάρξουν νέες σημαντικές πιέσεις στη σταθερότητα του τραπεζικού τομέα, για παράδειγμα λόγω μη αντιμετώπισης της επιδείνωσης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων ή εάν οι δημοσιονομικές επιδόσεις δεν οδηγήσει σε μείωση του δημόσιο χρέους.

Πηγή: KYΠΕ