Επίσημη πρώτη για τον νέο τιμοκατάλογο φαρμάκων

{loadposition ba_textlink}

Σε ανακοίνωση που στάληκε στα ΜΜΕ αναφέρεται ότι από το σύνολο των 5.561 φαρμακευτικών προϊόντων του ενιαίου τιμοκαταλόγου, έχουν επικαιροποιηθεί τα 2.692 φαρμακευτικά προϊόντα. Τα υπόλοιπα 2.869 εξαιρούνται της διαδικασίας, αφού πρόκειται για μη συνταγογραφούμενα προϊόντα ή προϊόντα με χονδρική τιμή ίση ή μικρότερη από 10 Ευρώ.

Από τα προϊόντα με επικαιροποίηση στην τιμή, 1.690 παρουσιάζουν μείωση στην τιμή η οποία υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 7,1% περίπου, 549 φαρμακευτικά προϊόντα παρουσιάζουν αύξηση στην τιμή η οποία υπολογίζεται κατά μέσο όρο στο 16,9% περίπου και για 453 φάρμακα οι τιμές παραμένουν σταθερές.

Τόσο οι μειώσεις όσο και οι αυξήσεις στις τιμές εμφανίζουν διασπορά προς όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες των προϊόντων. Για τις περιπτώσεις των αυξήσεων, αυτές δεν αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το κοινό, αφού πρόκειται ως επί το πλείστον για νοσοκομειακά φάρμακα που δεν παρουσιάζουν πωλήσεις τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Πηγή: KYΠΕ