ΕΤΥΚ: Σχέδιο να απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού …και των Διευθυντικών στελεχών

{loadposition ba_textlink}

Το Σχέδιο Εθελοντικής Αφυπηρέτησης ήταν αντικείμενο συνάντησης αντιπροσωπείας της ΕΤΥΚ με τη Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΤΥΚ, κατά τη συνάντηση η αντιπροσωπεία της ΕΤΥΚ έθεσε προς τη Διοίκηση της Τράπεζας τους προβληματισμούς και επιφυλάξεις της για το Σχέδιο που ισχύει σήμερα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι το Σχέδιο έπρεπε να απευθύνεται στο σύνολο του προσωπικού μη αποκλειομένων και των Διευθυντικών στελεχών, και να μη περιορίζεται μόνο σε «στοχοποιημένα» άτομα.

Επίσης με έμφαση τονίσθηκε προς την Τράπεζα ότι έπρεπε να προηγηθεί σοβαρή μελέτη αναδιάρθρωσης της Τράπεζας που να συζητηθεί σοβαρά και υπεύθυνα σε καλόπιστο πνεύμα με την ΕΤΥΚ και αφού ολοκληρωθεί, η διαδικασία αυτή να εφαρμοσθεί για να διαπιστωθεί η νέα πραγματικότητα και οι νέες ανάγκες.

Έντονη υπήρξε η θέση της ΕΤΥΚ ότι το Σχέδιο πρέπει να βελτιωθεί ουσιαστικά για να γίνει ελκυστικό, όπως π.χ. παρόμοιο Σχέδιο με την Alpha Τράπεζα, διατήρηση των επιτοκίων των συμβατικών δανείων και μετά την αποδοχή του Σχεδίου, κάλυψη στο Ταμείο Υγείας της ΕΤΥΚ για μία δεκαετία και κάλυψη της Ασφάλειας ζωής για μία δεκαετία.

Η ΕΤΥΚ ανέφερε προς την Τράπεζα ότι δεν θεωρεί ορθή λύση, τη λύση του πλεονασμού, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας δεσμεύτηκαν ότι θα δοθεί δεκαπενθήμερη παράταση με σχετική βελτίωση του Σχεδίου ιδιαίτερα στα θέματα 2, 3 και 4 πιο πάνω.

Πηγή: KYΠΕ