Καρτέλ τσιμέντου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

{loadposition ba_textlink}

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε σήμερα επιχείρηση της Κομισιόν για ελέγχους στο “καρτέλ του τσιμέντου” στην ΕΕ, αλλάζοντας τα δεδομένα σε μια υπόθεση ξεκίνησε από το 2008. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έδωσε στις υπό διερεύνηση εταιρίες τη δυνατότητα να μην απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο που τους είχε αποστείλει η Κομισιόν το 2011 και αφορούσε την πιθανή αποκάλυψη παραβάσεων που “συνίσταντο σε περιορισμούς των εμπορικών συναλλαγών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των εισαγωγών προς τον ΕΟΧ από χώρες εκτός του ΕΟΧ, κατανομή αγορών, συντονισμό των τιμών και συναφείς πρακτικές αντίθετες στον ανταγωνισμό εντός της αγοράς τσιμέντου και εντός των αγορών συναφών προϊόντων”.

Το Δικαστήριο αναφέρει ότι πολλές εταιρίες, όπως οι γερμανικές HeidelbergCement και Schwenk Zement, καθώς και οι ιταλικές Buzzi Unicem και Italmobiliare, άσκησαν προσφυγή ακυρώσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταγγέλλοντας ότι δεν εξήγησε ποτέ επαρκώς τις εικασίες της για τις υποτιθέμενες παραβάσεις.
Το Γενικό Δικαστήριο είχε δικαιώσει την Κομισιόν όμως σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε ανώτερο βαθμό έκρινε ότι “το Γενικό Δικαστήριο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κρίνοντας ότι οι αποφάσεις της Κομισιόν ήταν επαρκώς αιτιολογημένες”.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ερωτήσεις της Κομισιόν προς τις επιχειρήσεις ήταν “εξαιρετικά πολυάριθμες και αφορούν εντελώς διαφορετικά είδη πληροφοριών” και πως η Κομισιόν δεν τις αιτιολόγησε επαρκώς – δηλαδή δεν εξήγησε πότε εικάζει ότι τελέστηκαν τα αδικήματα, ούτε και τα προσδιόρισε νομικά επαρκώς.

Επομένως, το Δικαστήριο καταλήγει ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής δεν είναι αιτιολογημένες επαρκώς κατά νόμον και αποφασίζει να αναιρέσει τις αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου και να ακυρώσει τις αποφάσεις της Επιτροπής.

Πηγή: KYΠΕ