Εύσημα στην Ελληνική Τράπεζα για την ενεργειακή διαχείριση

{loadposition ba_textlink}

H Ελληνική Τράπεζα με τις συνεχείς της προσπάθειες στα ζητήματα ενεργειακής διαχείρισης, πέτυχε την επαναπιστοποίησή της με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001.

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001: 2011 έχει ως πεδίο δράσης ολόκληρο τον Όμιλο της Ελληνικής Τράπεζας με σημαντικό παράγοντα την ευαισθητοποίηση, τη συνεισφορά και γενικότερα την εμπλοκή όλου του προσωπικού. Απευθύνεται σε όλες τις υπηρεσίες και τα κτήριά της, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, και τους προσφέρει μία συστηματική προσέγγιση για τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών τους σε θέματα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης.

Η συνεχής εφαρμογή ορθολογιστικής και συνεπούς ενεργειακής διαχείρισης, αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την καθιέρωση ορθών ενεργειακών πρακτικών και τη μείωση των εκπομπών αερίου του Θερμοκηπίου.

Η πιστοποίηση με το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001: 2011, απονεμήθηκε στην Ελληνική Τράπεζα κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Εκδήλωσης Ποιότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Λευκωσία και διοργανώθηκε από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης.

Η απονομή των πιστοποιητικών έγινε από τον Υπουργό Οικονομικών, Χάρη Γεωργιάδη και εκ μέρους της Ελληνικής Τράπεζας την πιστοποίηση παρέλαβε ο Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικής Υποστήριξης, Φοίβος Λεοντίου.

11 Μαρτίου 2016