Γραμμάτια Δημοσίου 30 ημερών ύψους €22 εκ διέθεσε το ΓΔΔΧ

{loadposition ba_textlink}

Η απόδοση κατέγραψε αμελητέα άνοδο σε σύγκριση με την απόδοση της προηγούμενης έκδοσης, που είχε διαμορφωθεί στο 0,36%.

Κατά τη σημερινή δημοπρασία Γραμματίων του Δημοσίου 30 ημερών λήφθηκαν προσφορές ύψους €26 εκ. και έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής ονομαστικής αξίας €22 εκ, με μέση σταθμική απόδοση 0,38%. Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 0,34%-0,40%, αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΔΧ).

Το ανακοινωθέν ποσό ήταν €50 εκ, με τις συνολικές υποβληθείσες προσφορές να υποχωρούν στα €25,5 εκ, έναντι €95 εκ. της έκδοσης Φεβρουαρίου.

Από τις συνολικές προσφορές που λήφθηκαν, τα 19 εκ. αφορούσαν ανταγωνιστικές προσφορές και τα €6,5 εκ. μη ανταγωνιστικές.

Από τις συνολικές αποδεκτές προσφορές, τα €15 εκ αφορούσαν ανταγωνιστικές προσφορές και τα €6,5 εκ μη ανταγωνιστικές.

Σε σχέση με τις αποδεκτές αποδόσεις, η ανώτατη απόδοση ήταν 0,40%, η κατώτατη 0,34% με τη μέση σταθμική απόδοση να διαμορφώνεται στο 0,38%.

Πηγή: KYΠΕ